Emigranternas hus på Packhusplatsen i Göteborg kanske inte behöver stängas för gott precis vid årsskiftet om några veckor.

Men tidsfristen för museets fortlevnad är sannerligen inte lång.

Vid nämndens första sammanträde i januari 2021 skall nämligen ett särskilt yrkande gällande budgeten 2021 från D-ledamöterna Irene Sjöberg-Lundin och Lillemor Williamsson avgöras.

Yrkandet hade lagts fram till decembersammanträdet på måndagen 14 december men bordlades till nästa sammanträde.

I yrkandet begär ledamöterna att Emigranternas hus skall beviljas ett extra anslag på 300 000 kronor i verksamhetsstöd. Extraanslaget skulle vara en delkompensation för den nedskärning av stödet med 675 000 kronor som skedde vid beslutet om 2020 års kulturbudget.

Fortsättning följer således i en fråga som många anser vara en viktig del av Göteborgs historia som sjöfartsstad och utvandrarstad för drygt 100 år sedan..

ätteviktig verksamhet

– Det bedrivs en jätteviktig verksamhet i Emigranternas hus. Kunskap är viktig! Unga människor måste få lära sig den här sortens kunskap, om utvandringens och invandringens förutsättningar och villkor, säger Irene Sjöberg-Lundin till Spanaren. Hon fortsätter:

– Vi i Demokraterna gör vad vi kan för att rädda dels Emigranternas hus, dels den nedläggningshotade Göteborg Wind Orchestra. GWO tilldelades 1,5 miljoner kronor, vilket endast är 23 procent av det sökta riktade stödet för 2021. Orkestern skulle därför behöva även de 3 miljonerna i det extra förstärkningsstödet, vilket vi i Demokraterna hade yrkat på. Men vårt yrkande röstades ned och orkestern erhåller nu i stället två miljoner av detta extra anslag. Därmed är situationen för GWO mycket svår, tyvärr. Det behövs ett nytänkande i Göteborg, säger Irene Sjöberg-Lundin med en suck.

Bevekas donatorerna?

– Vi kan bara beklaga att utvandrarmuseet inte fått sitt anslag återställt till den gamla nivån. Vårt yrkande om ett tillskott på 300 000 kronor utöver de beviljade 675 000 räcker ju inte men skulle kanske kunna beveka de donatorer som ställt fina bidrag i utsikt – om kommunen ändrade sig och beviljade samma anslag som före 2020. För kommunen är ju 300 0 00 ingen jättesumma precis om man ser vilka pengar som satsas i andra sammanhang, säger Irene Sjöberg-Lundin med viss skärpa.

Föregående

Finns det något slut på korruptionen inom spårvägen?

Nästa

Regeringen vill hjälpa förstagångsköpare