Inför ett subventionerat startlån för förstagångsköpare av bostäder. Det föreslår regeringen som nu tillsatt en utredning för att få fram ett förslag på hur ett sådant kan utformas.

– I dag är det alltför svårt för alltför många att komma in på bostadsmarknaden. Inte minst är det svårt för många unga att köpa en bostad.

– Jag är väldigt glad att vi nu tar steg och sänker trösklarna och därmed skapar möjligheter för fler att köpa sin första bostad, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen är 60 procent av landets bostäder bostadsrätter och äganderätter. Samtidigt har bostadspriserna ökat snabbare än hushållens inkomster vilket gör det svårare för förstagångsköpare att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

Den nyligen tillsatta utredningen ska bland annat ge förslag på hur ett startlån för förstagångsköpare skulle kunna utformas.

Till utredare har Eva Nordström utsetts. Hon har tidigare bland annat varit vd för HSB och basar i dag för Stockholms kooperativa bostadsförening.

Utredningen ska vara klar 1 november nästa år.

Förslag om en stimulans för bostadsköpare har redan tidigare föreslagits från flera håll, bland annat från Riksbyggen som lanserat så kallade ungbolån riktade till unga mellan 18 och 35 år.

Föregående

Liten tidsfrist för utvandrarmuseet

Nästa

Svenska journalister kan dömas i England