Drygt ett halvår försenad lämnar den stora vitboken om den omtvistade Västlänken tryckeriet i början av nästa år.

Lika mycket försenad som själva objektet för vitboken är den dock inte på långa vägar.

Det var GKMA (Föreningen Göteborgs Kultur- och Miljöarv) som förra året tog initiativ till boken, som är en ett par hundra sidor kritisk granskning av Västlänken.

Titeln är ”Tågtunnelmysteriet i Göteborg”

– I boken försöker vi ge svar på mysteriet hur det kunde gå så långt att Västlänken började byggas, säger Gunnar Lindgren, en av fyra ledamöter i redaktionskommittén.

Många frågor analyseras

Frågor och aspekter som tas upp och analyseras i boken är bland andra:

Vilka fördelar skulle Västlänken ge?

Hur blir det för resenärerna?

Vad visste politikerna – och inte?

Vad fick medborgarna veta?

Hur gick den juridiska processen till egentligen?

Är Västlänken verkligen ett miljöprojekt som ideligen påstås?

De mer komplexa frågorna har fått var sin bilaga:

Bilaga 1: Mer om Västlänkens effekter på samhällsnyttan

Bilaga 2: Västlänkens alternativ längs vägen

Bilaga 3: Västlänken i Göteborgsregionens förbundsstyrelse

Bilaga 4: Västlänken gav två nya partier i kommunalpolitiken: Vägvalet och Demokraterna.

Dussintal skribenter

– Det är ett dussintal skribenter, främst inom GKMA, som har ’fattat pennan’ och bidragit med olika aspekter på Västlänksprojektet, säger Gunnar Lindgren och fortsätter:

Texterna har sedan redigerats in under rubrikerna ovan. Därefter har manuset granskats av redaktionskommittén, där även Jan-Ove Nilsson, Nette Strunge och Claes Westberg har ingått.

Varför ge ut en hel bok?

Varför lägger man ner detta stora jobb på en bok om en tågtunnel som redan är under byggande?

– Av flera skäl, svarar Gunnar Lindgren. Vi är många som befarar att Västlänken är ett misslyckat projekt, främst genom att den gör det sämre för dem som den byggs för, alltså tågpendlarna.

– Men även kostnadsaspekten och den negativa påverkan på miljön är uppenbara annalkande problem. Av boken framgår att all information om detta fanns vid beslutstillfällena.

Att lära av

– Det finns många frågor att ställa om ett antal aktörers agerande. När Västlänken är klar kan man ta fram boken och checka av. Men framför allt kan man lära sig för framtiden. Västlänken lär knappast vara det sista illa genomtänkta projektet som politiker driver igenom, framhåller Gunnar Lindgren med skärpa.

Det är Göteborgsförlaget Breakwater Publishing som producerar boken. Förlaget har en egen webbutik där boken kan köpas så småningom.

Föregående

Kulturnämnden nobbar ökat stöd till utvandrarmuseet

Nästa

Finns det något slut på korruptionen inom spårvägen?