Västra Hamngatan, cykelfartsgata/cykelgata. Foto: Trafikverket

Göteborg har sedan starten 2013 haft så kallade cykelfartsgator, där man lägger cykelbanan mitt i gatan omgiven av stenläggning som man inte gärna cyklar på.

Tanken är att bilisterna inte ska köra om cyklisterna utan hålla deras tempo.

Skylt för cykelgata

Cykelfartsgatorna i Göteborg har varit försök utan stöd i lagen, men nu har regeringen beslutat att kommuner får införa cykelgator, vilket är samma sak.

Cykelfartsgator/cykelgator har successivt blivit fler i Göteborg. Senast har Karl Johansgatan byggts om mellan Chapmans torg och Hängmattan.

– Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Föregående

Konstrundan har kommit för att stanna

Nästa

"Rädda hyresgäster med statlig fond"