Två bostadsbolag i Skaraborg, Skövdebostäder och Götenebostäder, hamnar  i topp när hyresgäster betygsätter hur deras hyresvärdar hanterat coronapandemin. Bolagen får genomgående höga betyg för information, felanmälan och trivsel i lägenheten.

Det visar en stor enkätundersökning som undersökningsföretaget AktivBo låtit genomföra.

– På Skövdebostäder var vi tidiga med att analysera situationen och göra anpassningar för att möta de behov och utmaningar som uppstod på grund av covid 19- pandemin, säger bolagets vd Katarina Prick, som betonar vikten av tidig och kontinuerlig information till hyresgästerna.

Distans till grannar

– Nu gäller det att hitta formerna för att hjälpa våra hyresgäster att upprätthålla anpassningarna och på kloka sätt påminna dem om vad som gäller bland annat i hissar, vid felanmälningar och arbeten i lägenheterna. Vi uppmanar dem också att fortsätta hålla social distans till sina grannar i trapphus och hissar.

Men undersökningen visar också på stor spridning i resultaten och att det finns en rad områden som går att förbättra. Dit hör till exempel städning/renhållning, information och felanmälan, där många hyresgäster i dag är betydligt mindre nöjda än vid tidigare liknande undersökningar.

Nu höjs kraven

– Hyresgästerna visade initialt också på förståelse för att felanmälningsprocessen försvårades i och med de riktlinjer hyresvärdarna arbetade under. Men i takt med att situationen med covid 19 blivit “vardag” har kraven på service och förvaltning successivt höjts, konstaterar Martin Gustafsson, affärsutvecklingschef hos AktivBo.

En tydlig trend i undersökningen är också att många hyresgäster känner oro för kontaktsmitta i hissar och på hissknappar.

De två Skaraborgsbolagen delar topp-placeringen med ett privat bostadsbolag, Olov Lindgren, i Stockholm.

Fakta om undersökningen:

Totalt medverkade 34 bostadsbolag runt om i landet. 27 av dem var allmännyttiga bolag, resterande 7 privatägda.

Tillsammans förvaltar bolagen runt 230 000 lägenheter.

400 hyresgäster från varje bolag inbjöds att medverka.

Undersökningen genomfördes i början av juli i år.

Svarsfrekvensen var 26,7 procent.

Källa AktivBo.

Föregående

Här fick Shakespeare rätt

Nästa

Så Sveriges Radio kvoterar anställda?