Organisationen Sveriges Allmännytta ser inte något skäl till att generellt avstå från hyreshöjningar nästa år. Det framgår av den vägledning inför nästa års hyresförhandlingar som organisationen slagit fast.

Sveriges Allmännytta, som tidigare hette Sabo, är en intresseorganisation för landets allmännyttiga bostadsbolag. Men för de många hyresgäster som hoppats på sänkta eller åtminstone frysta hyror nästa år, inte minst med tanke på coronapandemin, är beskedet därifrån minst sagt nedslående.

Även om organisationen själva använder det mer utslätade uttrycket hyresjusteringar är det i praktiken liktydigt med hyreshöjningar. Och några sådana tänker allmännyttans intresseorganisation inte avstå från nästa år utan hänvisar i stället till den hjälp som samhället, alltså skattebetalarna, kan erbjuda.

Samhället ger stöd

– För hushåll som drabbats av pandemin finns samhällets stöd i form av bostadsbidrag, a-kassa och försörjningsstöd, säger Susanna Höglund, chefsekonom hos Sveriges Allmännytta i ett uttalande på organisationens webbplats.

– Regeringen har under våren dessutom beslutat om riktade stöd till både näringsliv och individer som drabbats. Det är ett bättre sätt att nå dem som drabbats av pandemin än ett generellt stopp för hyresjusteringar.

Sveriges Allmännytta anser att coronapandemin inte har drabbat bostadssektorn i samma utsträckning som andra sektorer.

Utifrån behov

– Men pandemin har drabbat hushåll och landsdelar väldigt olika vilket man behöver ta hänsyn till i förhandlingarna. Bostadssektorn måste kunna fortsätta utvecklas utifrån respektive orts bostadsbehov, säger Susanna Höglund.

I vägledningen har Sveriges Allmännytta identifierat ett antal omvärldsfaktorer, till exempel befolkningsstrukturen, som bör påverka utfallet i  hyresförhandlingarna. Men Susanna Höglund betonar samtidigt att förhandlingarna ska ske utifrån lokala förhållanden.

Olika förutsättningar

– Våra medlemmar och de kommuner de verkar i har väldigt olika förutsättningar både vad gäller demografin samt bostadsbeståndets hyresnivåer och behov av utveckling. Det måste återspeglas i en större variation i de årliga hyresjusteringarna, anser hon.

Erik Elmgren är förhandlingschef hos Hyresgästföreningen och han delar synen på att de lokala förhandlingarna ska baseras på lokala förhållanden. Men i övrigt har han inte samma uppfattning som Sveriges Allmännytta.

– Är det verkligen läge att gå ut och begära hyreshöjningar nu? frågar han sig i en intervju i tidningen Hem & Hyra. Det finns verkligen skäl för extremt låga hyresjusteringar eller inga alls på sina håll. Det är ju lokala förhandlingar.

– Vi kommer att göra det vi kan för att hyresutvecklingen stannar på en så rimlig nivå det bara går.

Föregående

Paludan inte välkommen till Göteborg

Nästa

Privatvärdarna vill höja 2,5 procent