Privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna anser att hyrorna behöver höjas nästa år och menar att en höjning på 2,5 procent är rimlig. Detta som ett snitt för landet i sin helhet.

Men organisationen betonar samtidigt att eftersom hyresförhandlingarna sker lokalt kan det innebära att förutsättningarna på olika  orter varierar och att det kan påverka resultatet – endera uppåt eller neråt.

Fastighetsägarna anser att hyrorna bör utvecklas i takt med hushållens köpkraft och hävdar också att rimliga justeringar av hyrorna är viktigt “för att möjliggöra en framtidstro som leder till ökat byggande”.

I takt med inkomstutvecklingen

– Den årliga förhandlingen handlar om hur mycket de framförhandlade hyrorna ska justeras för att följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Ska det fungera behöver hyrorna utvecklas i takt med den allmänna inkomstutvecklingen, säger organisationens chefsekonom Tomas Ernhagen i ett uttalande  på Fastighetsägarnas webbplats.

– I vilken utsträckning det finns ett utrymme att höja hyresnivån utgörs av hushållens inkomstutveckling samt hur effektivt fastighetsutvecklingen bedrivs.

Fastighetsägarna har i likhet med allmännyttans organisation Sveriges Allmännytta tagit fram nationella riktlinjer inför förhandlingarna om hyrorna nästa år. Men till skillnad från allmännyttan anger privatvärdarna även en procentsats för vad som i deras tycke vore en rimlig höjning.

– Givet de positiva prognoserna för svensk ekonomi under 2021 skulle en högre höjning kunna motiveras. Den stora osäkerheten när det gäller pandemins utveckling i vår omvärld talar dock för att en något mindre justering är rimlig, säger Tomas Ernhagen.

Enligt Fastighetsägarnas resonemang visar den senaste statistiken att konjunkturnedgången redan har bottnat och uppger att det finns siffror som tyder på att  timlönerna ser ut att öka redan i år och ännu mer nästa år.

Vänder uppåt

– Vi ser nu äntligen en ljusning i form av minskad smittspridning och att flera delar av samhället har kunnat starta om. Även ekonomin vänder uppåt och under 2021 visar till exempel Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser att ekonomin väntas stärkas. Fastighetsägarna ser ett behov av hyresjustering och det är viktigt för att stärka hyresrättens position på bostadsmarknaden, anser Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig.

Men Hyresgästföreningen är inte imponerade av Fastighetsägarnas resonemang utan betecknar det som verklighetsfrånvänt.

Bör hellre sänkas

– Med Fastighetsägarnas logik  bör hyrorna snarare sänkas, säger föreningens chefsförhandlare Erik Elmgren i en kommentar till hyreskravet,

– Men vi kan inte basera hyresutvecklingen på makroekonomiska nyckeltal ytan snarare lokala förutsättningar på bostadsorten. När vi undersökt coronas påverkan på hyreshushållen kan vi konstatera att nästan 68 procent känner stor oro eller viss oro för att privatekonomin kommer att påverkas negativt av pandemin.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder frågar sig,.i likhet med många hyresgäster, om det verkligen är läge att höja hyrorna just nu.

– Detta borde vara året för extrem återhållsamhet, säger hon. Hyreshöjningar riskerar att knuffa redan hårt ekonomiskt prövade hushåll över kanten. Det är en utveckling som vore förödande för Sverige.

Föregående

Allmännyttan vill höja hyrorna

Nästa

Bluesmöte 3