Coronapandemin har inneburit att det är svårare för hyresgäster att få enklare fel i lägenheten fixade. Däremot åtgärdar hyresvärdarna naturligtvis fortfarande akuta fel.

I ett dokument med namnet “Allmänna råd till boende och besökare” skriver privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna att “Hembesök kan bidra till smittspridning. Vänta därför med felanmälningar som inte är akuta”.

Vad som är akut är naturligtvis en bedömningsfråga och här kan hyresgäst och hyresvärd ha olika uppfattningar. Privatvärden Wallenstam listar på sin webbplats vad de anser vara akuta fel. Dit hör vattenläckor, trasiga vitvaror, stopp i toaletten, stigande avloppsvatten och strömavbrott.

Det innebär att en hyresgäst som till exempel vill få en trasig fönsterhake, en knarrande golvbräda  eller ett glappande dörrhandtag inne i lägenheten utbytt får finna sig i att vänta både med att anmäla och få felet åtgärdat.

Framtidenkoncernens fyra allmännyttiga bostadsbolag har antagit gemensamma  riktlinjer för att om möjligt  förhindra smittspridning. Det innebär att bolagen tar kontakt med hyresgästen inför ett inplanerat besök. 

Detta för att förvissa sig om att alla i hushållet är friska, att ingen i hushållet är 70 år eller däröver eller ingår i någon annan riskgrupp. “Om så skulle vara fallet bokar vi om besöket”, heter det i de gemensamma riktlinjerna.

Även om ett besök senareläggs blir naturligtvis 70-plussaren inte yngre vid det tillfället. Däremot kan smittspridningsläget vid en senare tidpunkt ha förändrats och förbättrats så att 70-gruppen inte längre bedöms vara en riskgrupp.

De flesta hyresvärdar har just nu stängt sina kontor för spontana besök och endast tidsbokade besök är tillåtna. Det innebär att en hyresgäst själv behöver ta kontakt med sin husvärd/bovärd eller motsvarande för att få en privat besökstid. Också detta är en åtgärd för att undvika trängsel och därmed ökad risk för smitta.

Framtidenkoncernen har också infört nya rutiner för obetalda hyror. Tidigare gick sådana direkt till inkasso. Men nu skickas i stället en påminnelse efter 10 dagar med en uppmaning till hyresgäster som på grund av coronakrisen har svårt att betala hyran att ta kontakt med bolaget “för att få en dialog om sin ekonomiska situation”.

Föregående

Volvo hakar på - köper återförsäljare

Nästa

 ”Oceanbird” seglar om fem år