– Segelfartyget ”Oceanbird” sätts i drift sent under 2025, berättade VD Per Tunell på Wallenius Marine på torsdagens presskonferens i Stockholm, som direktsändes över nätet.

Wallenius MArines VD
-Oceanbird seglar 2025, säger Per Tunell, VD för Wallenius Marine.

– Projektet kommer att bli av. Vi har stöd från våra ägare, samarbetspartners, lastägare, bland andra Volvo Cars och myndigheter i Sverige, tillade han.
– Men det återstår en lång rad tester.
Han nämnde också att det finns ett intresse i branschen för att komma med i utvecklingen av det vinddrivna biltransportfartyget.

 

Testar ny modell
– Nästa vecka kommer en ny modell av fartyget att testas på SSPA i Göteborg. Det berättade Vendela Santén på SSPA.
Projektledaren Carl-Johan Söder nämnde att fartyget blir lite dyrare att bygga än ett traditionellt biltransportfartyg.
VD Per Tunell besvarade Spanarens fråga vem som kom med idén till det vinddrivna transportfartyget med att inte peka ut någon särskild person.
– Vi har i projektgruppen länge arbetat med att utveckla ett miljövänligt fartyg, så projektgruppens medlemmar ligger bakom tankegångarna, anförde han. Gruppen har jobbat i sex-sju år med projektet, som ju närmar sig sjösättning med stormsteg.

En ingenjörsdröm
Projektledare SSPA
-Det är en ingenjörsdröm att vara med om att utveckla Oceanbird, säger Carl-Johan Söder

Projektledaren Carl-Johan Söder sa också, att få vara med och utveckla ett fartyg som detta är en ingenjörsdröm.

Fartyget kommer inte att luta mer än 5 grader under färd, förklarade KTHs Jakob Kuttenkeuler, professor i marina system, som deltar för en rad simuleringar och testmodeller. Det betyder att Oceanbird i princip alltid kommer att segla upprätt.
Fartyget är utvecklat för att kunna passa på vilken ocean som helst, men någonstans ska man ju börja.
– Och då valde vi segling över Nordatlanten och med last av bilar, berättade VD Per Tunell.
Fartyget kommer att rymma 7 000 bilar. Och resa med en snittfart om 10 knop.
På fråga om Wallenius Marine planerar för besättningslösa fartyg blev svaret nej. Idén är att utöver seglingen använda så känd teknik som möjligt. Fartyget kommer att ha besättning.
Föregående

Svårare för hyresgäster att få hjälp

Nästa

Paludan inte välkommen till Göteborg