Volvo Cars har tagit ännu ett steg mot kunden när företaget på måndagen 7/9 offentliggjorde förvärvet av två stora återförsäljare, Upplands Motor och Bra Bil. Därmed kliver personbilsföretaget tydligt in på arenan ”Direktförsäljning till kund”, där de fristående återförsäljarna i alla tider varit bilköparens port in till bilföretaget.

Volvo Cars har sedan tidigare Volvobil, med 29 återförsäljare av personbilar i Sverige, och avsikten är nu att slå samman de tre till en enhet/avdelning i Volvo Cars organisation.
Inträdet på konsumentarenan sker i Stockholmsregionen, och blir en test för företaget om strategin är lyckosam och framkomlig.

Hakar på trenden
Tanken med det nya är att erbjuda kunderna möjlighet att köpa bil på nätet, en trend som börjar växa sig allt starkare på världens bilmarknader.
Så här uttrycker sig Volvo Cars i pressmeddelandet:
”Strategin är att skapa en sömlös online- och offline-upplevelse tillsammans med Volvo Cars återförsäljarpartners globalt. Denna sammanslagna verksamhet kommer att göra det möjligt för Volvo Cars att fullt ut utnyttja den starka hemmamarknaden för att testa, få kunskap och utveckla den framtida affärsmodellen.”
”Det traditionella sättet att möta bilkunder har fungerat bra i årtionden men som det ledande bilmärket i Sverige, förändras Volvo Cars för att möta framtida konsumentkrav.”

Förebild för försäljningen
Jon Wakefield, som är VD på Volvo Cars svenska dotterföretag, säger att den nu bildade verksamheten ska bli en förebild för företagets bilförsäljning i Sverige.
Syftet med den inledda operationen är förstås att stärka lönsamheten i Volvo Cars och samtidigt öka  kontrollen av försäljningen till kund.
Företagets mediaansvariga svarar så här på Spanarens fråga:
”Därför genomför vi nu dessa förändringar för att visa hur det i praktiken kan fungera att ha en stark digital närvaro samtidigt som den fysiska distributionen äger rum. Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med bilhandlare, de utgör en viktig del av kärnverksamheten.
Vi ser att denna förändring på sikt kommer att implementeras i fler länder då det finns en ökande efterfrågan från våra kunder att handla online.”

Införs överallt
Denna förändring kommer på sikt att implementeras i fler länder då vi ser en efterfrågan från våra kunder att handla online”, kommenterar Mediaansvariga Spanarens frågor.
Sveriges största återförsäljare av Volvobilar, börsnoterade Bilia, kommenterar affären:
– Ur ett Biliaperspektiv går vi från att vara tre aktörer på Stockholmsmarknaden till två, säger till Spanaren Anders Rydheimer, kommunikationsdirektör på Bilia.

”Bilias Volvoaffär opåverkad”
– Spontant tror vi inte detta kommer att påverka Bilias Volvoaffär. Vi är trygga i våra arbetsmetoder och processer som skapar glada kunder.
När fick Bilia information om Volvo Cars åtgärder?
– Samtidigt som marknaden, svarar han.
Påverkar detta även Bilias utländska marknader?
– Detta har ingen påverkan på Bilias utländska marknader och berör endast Bilias aktiviteter i Stockholm, säger Anders Rydheimer till Spanaren.

Föregående

Segeljättar biltransporternas framtid

Nästa

Svårare för hyresgäster att få hjälp