Coronapandemin stoppar just nu fysiska visningar av lediga lägenheter i Göteborg. Det innebär att de bostadssökande ställs inför ett svårt val; att säga ja eller nej till ett åtråvärt kontrakt på en lägenhet de inte sett i verkligheten.

Till dem som just nu enbart erbjuder virtuella visningar av lediga lägenheter hör de fyra allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg. Därför är för närvarande deras annonser på Boplats Göteborg försedda med följande text.

“ Just nu kan vi inte erbjuda visningar med besök i lägenheten på grund av smittorisk. Du fattar beslut med hjälp av informationen i annonsen, planskiss och eventuella bilder/video på lägenheten i stället. Detta gäller nästan alla lägenheter, i enstaka fall kan det hållas visning som vanligt. Om du inte vill skriva kontrakt på en lägenhet utan att ha sett den först är det bättre att vänta med att söka,”

Svårsmält

Det sistnämnda kan ju tyckas vara ett välmenande råd. Men för den som är i akut behov av en bostad kan det vara mer än lovligt svårsmält. Dessutom vet i nuläget ingen hur länge de här restriktionerna på grund av coronan kommer att pågå.

Det är hyresvärdarna själva som avgör hur lediga lägenheter ska visas. Boplats har ingen möjlighet att tvinga någon att erbjuda fysiska visningar.

De som blir kallade till en virtuell lägenhetsvisning får oftast ta del av bilder på kök och badrum för att ersätta den fysiska visningen. Men det förutsätter att det finns bilder/video vilket det inte alltid gör. Dessutom säger bilder på kök/badrum ingenting om övriga lägenhetens skick och standard och ingenting om området i stort.

Handlar om integritet

Att det är just bilder på kök och badrum som erbjuds beror enligt Boplats hemsida på att det kan anses integritetskränkande att visa övriga utrymmen och riskerar därmed att stå i strid med dataskyddsförordningen GDPR. Av samma skäl kan den bostadssökande inte själv ta kontakt med nuvarande hyresgäst för att ändå försöka få till en fysisk visning. Bostadsbolagen får nämligen inte dela sådan information utan godkännande av nuvarande hyresgäst.

Hur länge de virtuella visningarna kommer att vara huvudalternativ beror på hur smittspridningsläget utvecklas och vilka eventuella nya råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten utfärdar. Därför går det i nuläget inte att ange någon tidpunkt för när fysiska visningar kan återupptas.

Föregående

En liten framgång för Flam

Nästa

Ännu trångt för studenter i väst