JAG SKREV den 23 juni om att åklagaren hade beslagtagit hela upplagan av Aron Flams bok som behandlar Sveriges undfallenhet gentemot Nazi-Tyskland under andra världskriget. Men det var inte innehållet i boken som föranledde beslaget utan illustrationen på framsidan.

Där hade Flam, som är författare, illustratör, satiriker med mera, använt bilden ”En Svensk Tiger” som här lyfter ena tassen i Hitler-hälsning samt har ett nazitecken samt en blinkning med ena ögat. Den ursprungliga bilden är tecknad av Bertil Almqvist (död 1972) och upphovsrätten har erhållits av Beredskapsmuseet i Djuramossa och det var museet som anmält Flam för intrång i upphovsrätten.

Aron Flam överklagade och hävdade parodi- eller satirtillståndet vilket inte finns i lagtext men som av hävd använts för parodi av utgivna verk och där parodin haft verkshöjd (det vill säga haft konstnärligt värde).

Flam förlorade i lägsta instans men överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen som i mycket hårda ord tillrättavisade åklagaren och gav Flam rätt. Detta innebär dock inte att fallet är klart utan bara att beslaget var fel. Själva rättegången om intrång i upphovsrätten ska avgöras i Stockholms tingsrätt den 18 september.

MÖJLIGEN KAN en seger för Aron Flam ses som en indikation på hur det kommer att gå i fortsättningen men det återstår möjligen flera avgöranden i högre rätt. Själv har jag och många med mig sett det hela som en tvist mellan yttrandefrihet och upphovsrätt och fortsättning följer.