Bostadssituationen för landets studenter ser något ljusare ut inför höstterminen. Det beror främst på färre internationella studenter och på ökad distansundervisning. Men flera orter i Västsverige, bland andra Göteborg, utmärker sig fortfarande negativt.

Det visar den senaste bostadsrapporten från SFS, Sveriges Förenade Studentkårer.

SFS undersöker varje höst hur bostadssituationen ser ut på landets studieorter. I år ingår 33 städer i undersökningen som bygger på uppgifter från studentkårerna och bostadsbolagen på respektive ort.

Färgerna

Utifrån de resultaten får studiestäderna olika färgmarkeringar. Grönt innebär att nya studenter kan få tag på bostad inom en månad efter terminsstart. Gulmarkering betyder att studenter kan få en bostad med förstahandskontrakt någon gång under höstterminen medan rött tilldelas de städer som inte kan erbjuda ett permanent boende under höstterminen.

I årets mätning är det fler städer som grönmarkerats än tidigare år. Det gäller dock inte i Västsverige. Bland dem som fått den inte särskilt smickrande rödmarkeringen hör Göteborg, Halmstad och Skövde. Borås är gulmarkerat medan Trollhättan är den enda studieort i Västsverige som flaggar grönt. Det är för övrigt samma resultat för alla fem städerna som i föregående års mätning,

Bor kvar

I Borås uppger studentkåren att trycket på studentbostäder är högre i höst, vilket till viss del beror på att gamla studenter bor kvar längre i sina studentbostäder.

I Göteborg har både Chalmers och Göteborgs Universitet utökat antalet utbildningsplatser men studentkåren bedömer att efterfrågan ligger på samma nivå som tidigare år.

– Möjliga orsaker kan vara ett minskat antal internationella studenter och att färre flyttar till följd av distansundervisning, skriver Petter Häggberg och Anton Jansson, ordförande respektive vice ordförande i GFS, Göteborgs Förenade Studentkårer.

Långa kötider

GFS konstaterar att kötiderna är fortsatt långa. Hos Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder krävs en kötid på 1,5 år för ett korridorsrum.

GFS ingår i ett samarbetsprojekt för att få fram fler permanenta studentbostäder. Men kåren upplever att utvecklingen går för långsamt och menar att Göteborgs Stad behöver göra betydligt mer för att minska tiderna för markanvisningar och detaljplaner.

I Halmstad upplever studentkåren ingen förbättring sedan förra året. Högskolan har utökat antalet platser men det har inte tillkommit nya bostäder. Kåren befarar därför att det kan finnas studenter som tackar nej eller hoppar av sin utbildning för att de inte hittar någonstans att bo.

I Skövde bedömer kåren att det behövs närmare ett års kötid för att bli erbjuden en studentbostad. Fler studenter har antagits sedan förra året men det är i gengäld färre internationella studenter och många studerar på distans.

Det innebär att det finns fler studentbostäder att söka. Ändå måste de flesta nya studenter räkna med ett tillfälligt boende under en eller två terminer innan de hittar en varaktig lösning.

Lätt i Trollhättan

I Trollhättan, den enda grönmarkerade studieorten i Västsverige, bedömer studentkåren att det är relativt enkelt för nya studenter att hitta en bostad. Antalet utbildningsplatser vid Högskolan Väst har överlag minskat och de internationella studenterna är betydligt färre i år. Det innebär mindre konkurrens om lediga studentbostäder.

FAKTA: Bostadssituationen för studenter i Sverige.

Gröna studieorter är Borlänge, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Norrköping, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Västerås, Örnsköldsvik och Östersund.

Gulmarkerade orter är Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Umeå, Växjö och Örebro.

Röda studieorter är Göteborg, Halmstad, Lund, Skövde, Stockholm, Uppsala samt Visby.

SFS bygger sina omdömen utifrån ett antal kriterier. Till dem hör bland andra ett permanent förstahandskontrakt under hela studietiden samt en rimlig hyra i förhållande till studiemedlets storlek. Ett riktmärke är att hyran inte skall vara högre än 35 procent av studenternas inkomst.

Källa: SFS Bostadsrapport får år 2020

Föregående

Törs du chansa på en lägenhet?

Nästa

Blues för Spanaren