NU HAR REGERINGEN utsett de sju ledamöter som skall utvärdera bland annat vårdens arbete under pandemin. Uppdraget skall slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar skall lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021.

Ledamöterna är:

Ordförande Mats Melin, tidigare chefsjustitieombudsman, justitieråd och ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare vd Sveriges Kommuner och Regioner.

Camilla Lif, präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.

Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Göran Stiernstedt, ordförande för den gemensamma styrelsen för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertäljes sjukhus samt ordförande för Karolinska Institutet.

Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska institutet.

KOMMISSIONENS UPPDRAG är att utvärdera regeringens, förvaltningens, myndigheternas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. I uppdraget ingår också att göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits.

Det första som slår en är den mycket stora koncentration till Stockholm som präglar kommissionen. Hela sju av åtta ledamöter kommer från Stockholm och den enda utanför kommer från Uppsala.

Trots att man också skall granska kommunerna kommer ingen från någon landsortskommun, och trots att man skall göra en internationell jämförelse finns ingen med från något annat land än Sverige.

Dessutom två ledamöter från Karolinska, vilket kanske förefaller tveksamt med tanke på utredningen av ”Macchiarini-händelserna” och det finns ju dessutom fler universitetssjukhus i Sverige.

När det sedan gäller ledamöterna kan man undra över neutralitet och objektivitet. Ordföranden Mats Melin var den som utredde de två egyptierna som med hjälp av amerikanska agenter utvisades till Egypten och tortyr enligt utlänningslagen 2001. Hans utredning då kom fram till att regeringen Persson inte visste eller inte kunde förutse att de två skulle torteras, och skulden lades på säkerhetspolisen. I efterhand har dåvarande ministern Tomas Bodström medgivit att regeringen visste.

DEN ANDRA ledamoten, prästen Camilla Lif var med i facebookgruppen ”Vi stöttar Anders Tegnell och co (FHM)”. Hon har numera lämnat gruppen och man kan undra av vilket skäl.

Det kan nog bli en bra kommission, men det hade känts bättre om blicken hade höjts och man tänkt och agerat något utanför boxen som man brukar säga numera. Och i detta fallet verkar boxen väl trång.

Föregående

Nu utreds hindren för ny bostad

Nästa

Elnätspriserna sjunker - men inte här