Just nu pågår ett antal statliga utredningar som berör hyresrätten. Framförallt handlar det om hur hyrorna sätts. Men en utredning har en annan inriktning.

Den har fått namnet “En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Syftet är att analysera och om möjligt avhjälpa de hinder som finns för att ta sig in på bostadsmarknaden. Något som blivit allt svårare för alltför många svenskar. Det utgör att allvarligt problem både för den enskilde men också för samhället i stort.

Regeringen anser att det behövs särskilda insatser för att hjälpa människor att kunna få en bostad och har därför nyligen tillsatt den aktuella utredningen. Målet är högt satt; alla människor ska ha ett tryggt boende som passar de egna behoven.

Ansvarsfördelningen 

Utredningen ska framförallt analysera två frågor. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan stat och kommun och vilka bostadspolitiska verktyg har kommunerna för att hjälpa dem som står längst från bostadsmarknaden. I det sistnämnda ingår bland annat att titta närmare på bostadsförmedlingarnas roll och på förturssystem och hyresgarantier.

Utredningen ska också se över hur boendesegrationen kan motverkas och hur förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor kan bli bättre.

”Det räcker inte att bara öka byggtakten. Vi måste säkerställa att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. De verktyg som finns i den bostadspolitiska verktygslådan måste fungera”, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

November nästa år 

Som utredare har regeringen utsett Karolina Skog, riksdagsledamot och tidigare miljöminister. Uppdraget ska redovisas senast den 8 november nästa år.

Övriga pågående utredningar: 

“Mer effektiva hyresförhandlingar”

“Fri hyressättning vid nyproduktion”

“Läge och kvalitet i hyressättningen”

Föregående

Tack för 18 kronor, staten

Nästa

Duger bara stockholmare i kommissionen?