Efter fem års höjningar har elnätspriserna i år börjat sjunka. Sett över landet handlar det om en blygsam sänkning med 0.4 procent. Det visar den första av årets rapporter från Nils Holgerssonundersökningen.

Under åren 2014-2019 höjdes elnätsavgifterna med 27 procent.

– Vi har under ett flertal år pekat på orimliga höjningar av elnätsavgifterna. I år ser vi för första gången på fem år att den uppåtgående kurvan har brutits vilket är en mycket god nyhet för de svenska hushållen, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgerssongruppen.

Ny reglering

Från och med i år finns en ny elnätsreglering på plats.

– Den nya regleringen ska ge mer välavvägda intäktsramar för elnätsföretagen. Nu är det viktigt att den behålls så att inte elnätspriserna börjar skena igen, säger Hans Dahlin.

Men samtidigt som elnätspriset totalt sett har sjunkit finns det även elnätsföretag som höjt avgifterna. Till dem hör ett antal västsvenska kommuner, bland andra Ale, Alingsås, Göteborg, Lerum och Partille.

Något som gör höjningarna extra allvarliga är att elnätsavgiten inte går att välja bort för ett enskilt hushåll. Detta eftersom elnätsföretagen har monopol på sin ort. Så den som inte vill leva helt utan el får vackert betala. Däremot kan du välja vilket elbolag du vill ska leverera själva elen till ditt elnät.

I 35 kommuner i landet har elnätspriset höjts mer än KPI – Konsumentprisindex, som alltså speglar den allmänna prisutvecklingen i landet.

Bör jämnas ut

– Det handlar om stora ökningar av avgiften från ett år till ett annat och kan slå hårt mot enskilda hushåll. Den här ryckigheten är precis det vi behöver komma bort ifrån – eventuella höjningar av avgiften bör göras jämnare över tid, menar Hans Dahlin.

Nils Holgersson är en årlig undersökning som jämför kostnaderna för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning. I undersökningen “förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna och förhoppningsvis skapa debatt som kan leda till mer rimliga priser för kunderna.

Bakom Nils Holgersson står Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och HSB Riksförbundet.

Föregående

Duger bara stockholmare i kommissionen?

Nästa

Spanaren spanar in sommaren