Regeringen har i dagarna tillsatt en hyreskommission. Syftet är att undersöka hur lägenheternas läge och kvalitet påverkar hyresnivåerna.

I dag sätts hyrorna i Sverige genom förhandlingar utifrån det så kallade bruksvärdet. Bruksvärdet bestäms utifrån en lång rad faktorer som till exempel lägenhetens storlek, dess standard och utrustning samt hur modern lägenheten är. Även läget har betydelse när bruksvärdet fastställs.

Systemet har tillkommit för att hindra oskäliga hyror och för att trygga hyresgästernas besittningsskydd.

Parterna har ansvar

Men enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet anser regeringen att hyresmarknadens parter har en viktig uppgift i att utveckla hyressättningen. Det innebär bland annat att göra de justeringar av hyresstrukturen som kan behövas.

Därför anser regeringen att det nu är dags att följa upp i vilken utsträckning parternas arbete har lett till att hyresstrukturen motsvarar hyresgästernas värderingar i fråga om läge och kvalitet.

Förutom att kartlägga och analysera vilket genomslag bostädernas läge och kvalitet har på hyresnivåerna, så har kommissionen också mandat att föreslå lämpliga statliga åtgärder om det visar sig att läges- och kvalitetsfaktorerna inte har fått tillräckligt stort genomslag på hyresnivåerna.

Tre ledamöter

Den nytillsatta kommissionen består av tre ledamöter. Ordförande är Sophia Mattsson-Linnala. Hon har tidigare bland annat varit vd för flera bostadsbolag i Stockholmsregionen samt chef för finans- och ekonomienheten hos Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo).

Övriga ledamöter är Carl Olof Nilsson Örnell, hyresråd vid hyres- och arrendenämnden i Jönköping och Tor Borg, analytiker hos Boverket. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2021.

I januariöverenskommelsen enades regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om att läge och kvalitet ska få större genomslag i hyressättningen. Tillsättningen av hyreskommissionen är därför ett sätt att uppfylla den delen av januariavtalet.

Föregående

Digitala möten ersätter Almedalen

Nästa

Miljarderna rinner bort för det stängda Göteborg