Nyligen tillsattes den omdebatterade utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Men bland landets hyresvärdar är meningarna minst sagt delade.

Den fria hyressättningen i nybyggda lägenheter är en del av januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna C och L. Syftet uppges vara att öka bostadsbyggandet.

Men det tror Anders Nordstrand, vd för de kommunala bostadsbolagens organisation Sveriges Allmännytta inte en sekund på.

Byggpriserna stiger

– Kraftigt ökade byggpriser har redan drivit upp hyrorna i nyproduktion till den nivå som motsvarar den marknadshyra som fri hyressättning skulle resultera i. Hyrorna i nya bostäder måste i stället pressas så att så många som möjligt i hela landet har råd att efterfråga dem, säger han i ett uttalande på organisationens webbplats.

– Det finns inte vare sig efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än möjligen i storstadsområdenas attraktiva lägen.

I stället efterlyser Anders Nordstrand helt andra åtgärder för att öka byggandet. Han pekar bland annat på den skattemässiga ojämlikheten mellan olika upplåtelseformer där hyresrätten missgynnas. Han efterlyser också förbättrad konkurrens i bygg- och byggmaterialmarknaden, nationellt typgodkännande och färre kommunala särkrav.

Underlätta efterfrågan

– Allmännyttan eftersträvar inte en möjlighet att ta ut ännu högre hyror i nyproduktion. Vi kommer att bygga nytt men det allra viktigaste för oss är att pressa byggpriserna så att hyrorna hamnar på nivåer som gör att så många som möjligt i hela landet kan efterfråga de nya bostäderna.

Medan det alltså är kalla handen från landets kommunala hyresvärdar är privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna desto mer positiva och välkomnar att utredningen nu kommit till stånd.

– Reformbehovet var stort redan när januariöverenskommelsen formulerades. Med de utmaningar som följer i coronakrisens kölvatten växer nödvändigheten av investeringsfrämjande åtgärder ytterligare, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

Långsiktigt bättre

– Att komplettera det svenska hyressättningssystemet med möjligheter som både främjar byggandet av fler bostäder och ger utrymme för en långsiktigt bättre fungerande marknad är synnerligen angeläget.

– Jag tror att de högljudda argument som hittills präglat debatten om den kommande reformen kommer att kännas väldigt främmande när utredarens betänkande presenteras.

I direktiven till utredningen betonas vikten av att hyresgästerna ska ha stark konsumentmakt och att det ska finnas ett skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Fri hyressättning ska bara tillåtas i nyproduktion och inte i det befintliga beståndet.

Utmanande

Men det imponerar inte på Hyresgästföreningens nationella förhandlingschef Erik Elmgren. I en intervju i tidningen Hem & Hyra säger han att direktiven utmanar hela det svenska sättet att förhandla hyror.

– Hyresgäster som bor i befintligt bestånd har all anledning att känna sig oroliga. Det kan bli ett första steg. Sedan blir hyressättningen fri när en lägenhet blir ledig, sedan över hela befintliga beståndet.

Utredningen ska vara klar senast 31 maj nästa år. Till utredare har Kazimir Åberg, som är verksam vid Svea hovrätt, utsetts.

Föregående

Nej till mer information om Västlänken

Nästa

Folkhälsomyndighetens statistik gäller bara ibland