DEN FJÄRDE MAJ i år publicerade EU ”Europeisk webbundersökning om Covid -19 och narkotikaanvändning”. Undersökningens syftade till att kartlägga samband mellan olika sociala förhållanden och Covid -19. Alla länderna i EU deltog och det var Folkhälsomyndigheten i Sverige som deltog för svenskt vidkommande. Jag skall inte kommentera hela rapporten, men det är ett resultat som sticker ut vid jämförelse.

Ett av resultaten gällande Covid -19 så här långt är de höga dödstalen. Sverige har den 15 maj 3646 döda jämfört med Danmarks 537 och Finlands 293. Sverige har dessutom nästan lika stor folkmängd som de andra två tillsammans. Om man jämför i EU så ligger Sverige idag på åttonde plats när det gäller döda per miljon innevånare.

OM VI DÅ ser till den andra faktorn som EU undersökte, nämligen narkotikabruk i de olika länderna så visar resultaten att Sverige har flest döda i överdoser sett per capita i hela EU. Sverige har 636 döda i överdoser medan till exempel Danmark hade 237 och Finland 200.

Tyskland verkar vara det enda land som har fler än Sverige (1272) men har ju ungefär sju gånger så många invånare. Portugal,  som för några år sedan ändrade sin lagstiftning och legaliserade användning, har endast 30 dödsfall av överdos. Nederländerna som har laglig försäljning av lättare narkotika, som till exempel hasch, har 262 döda i överdos.

HUR KOMMER det sig då att Sverige ligger bland de högsta talen per capita när det gäller såväl Covid -19 som överdos av narkotika? När det gäller Covid -19 vet vi ju knappast någonting men det gäller inte narkotika.

Vi har haft lag som gäller förbud mot försäljning, köp och användning i över 30 år (och olika regeringar) och lagens syfte har varit att få ner dödligheten (eller missbruket). Om en lag inte leder till sitt syfte bör den väl ändras eller åtminstone undersökas. Folkhälsomyndigheten föreslår i sin rapport ”Åtgärdsförslag för att förebygga användning samt medicinska och sociala skadeverkningar av narkotika” att man bör utvärdera narkotikastrafflagen, men på fråga i TV svarar ansvarig minister att hon inte ändrat ståndpunkt i frågan och motsätter sig en utredning.

I det ena fallet, Covid -19, skall vi lita på experterna, i detta fallet Folkhälsomyndigheten i det andra fallet narkotikalagstiftning skall man inte lita på experterna, här också Folkhälsomyndigheten.

Föregående

Fri hyressättning retar Allmännyttan

Nästa

Hördu statsepilogen, hur ska hemlösa stanna hemma?