Inga barn ska vräkas på grund av coronakrisen. Kravet kommer från Hyresgästföreningen som vill att det nu införs ett temporärt bostadsbidrag för att förhindra vräkningar av barnfamiljer.

I ett mail till Hyresgästföreningens medlemmar tecknar förbundsordförande Marie Linder en mörk bild av dagens situation.

”Arbetsmarknaden befinner sig i chock och tusentals varslas från sina jobb. Familjer som inte kan betala hyran riskerar att vräkas och det blir barnen som drabbas hårdast. Sverige behöver en kraftsamling för landets barnfamiljer.”

Oavsett bostad

”Vi måste se till att alla barn i Sverige känner trygghet i sitt eget hem oavsett om familjen bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.Vi har faktiskt inte råd med alternativet utslagna familjer och barn som tvingas till hemlöshet.”

För att förhindra vräkningar av barnfamiljer vill Hyresgästföreningen att det införs ett särskilt bostadsbidrag för familjer som riskerar att vräkas eller förlora hemmet.

Ett sådant bostadsbidrag bör enligt förslaget vara tillfälligt och behovsprövas från fall till fall ”eftersom coronakrisen riskerar att slå ut alla typer av familjer oavsett boendeform eller antalet vuxna i hushållet.”

Framtiden lovar

I Göteborg har allmännyttiga Framtidenkoncernen sedan tidigare utlovat att ingen ska riskera att vräkas som en följd av coronakrisen. Också de privata värdarnas organisation Fastighetsägarna GFR har uttryckt liknande ambitioner.

Men några generella hyresrabatter eller nedsättning av hyran verkar inte vara aktuellt. I stället handlar det om individuella prövningar från fall till fall. Det kan till exempel handla om att få anstånd med hyresinbetalningarna eller erbjudas att avbetala den aktuella hyran under några månader framåt.

Det innebär naturligtvis en lättnad för stunden. Men problemet på lite sikt är att hyresgästen drar på sig en skuld som förr eller senare ska betalas. Något som kan medföra nya problem att klara av kommande hyror.

Föregående

Lååånga köer för lägenhet i Göteborg

Nästa

Vilken sorts sakkunnig är Gardell?