Av AB Volvos 100 000 medarbetare globalt, varav 20 000 i Sverige, är nästan alla korttidspermitterade till följd av Coronakrisen.

– Många av våra korttidspermitterade medarbetare arbetar som volontärer på olika icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGO) som Röda Korset eller Stadsmissionen, berättar för Spanaren Claes Eliasson, Senior Vice President vid företagets huvudkontor i Göteborg.

– Vi planerar aktiviteter med en lång rad myndigheter, företag och organisationer för att tillsammans lösa problem där behoven är som störst. Och för att prata ihop oss och planlägga för när och hur vi kan återstarta Sverige och världen igen, fortsätter han.

Företaget iscensätter en rad åtgärder för att underlätta för kunder och samarbetspartners, som påverkas av rådande läge.

Det är således inte enbart produktionen av tunga lastbilar, bussar, båtmotorer med mera, som berörs utan alla koncernens verksamheter med några få undantag. Under denna påtvingade stiltje i AB Volvos anläggningar genomförs nu ett antal aktiviteter till stöd för samhället och orsakade av Coronasmittan.

Samverkan med myndigheter på hemmaplan äger rum med olika regeringsorgan, Västra Götalandsregionen, Röda Korset och Stadsmissionen.

Hur stora belopp AB Volvo sammantaget satsar på för att stötta i arbetena mot Coronasmittan uppges inte.

– Till Röda Korset International har företaget avsatt två miljoner kronor, berättar Claes Eliasson.

Skyddsutrustning för vården

Och material i form av personlig skyddsutrustning för vårdens bruk runt om i hela världen har inventerats på företagets alla anläggningar.

– Vi har köpt 100 000 skyddsmasker, 20 000 skyddsglasögon och 50 000 skyddsvisir från Kina för distribution, fortsätter han.

– Vart maskerna ska skickas är ännu inte bestämt men Frankrike och Sverige ligger nära till hands.

Ytterligare stödsatsningar:

  • Volvo tillhandahåller 1 500 kombinerade skyddsmasker/handskar till lokala vårdinrättningar i USA. Dessa kommer från företagets verksamheter i Kina som inte längre behöver dem.
  • Över 500 skyddsmasker har lämnats till äldrevården i Göteborg.
  • Mer än 1 000 skyddsmasker i Korea från kollegor i Kina.

– Vi tillgängliggör vår 3D-utskriftskapacitet för kollegors frivilliga produktion av ansiktsmasker, fortsätter Claes Eliasson.

I Tuvefabriken utanför Göteborg tillverkas nu färdiga skyddsvisir på två linor med en förväntad kapacitet på cirka 2 000 per dag.

Han ger ytterligare exempel på aktiviteter i och utanför Sveriges gränser:

Ger skolluncher i USA

  • Skollunchdonationer genomförs i USA eftersom detta mål för vissa barn kan vara den enda pålititliga källan till lagad mat i perioder
  • Sponsring av den globala rörelsen Hack the crisis, ett hackaton där programmerare arbetar för att designa, testa och utveckla idéer för att bekämpa krisen.
  • Verkstäder, reservdelar och serviceverksamheten prioriteras för att hålla kunderna rullande så att de kan fortsätta leverera mat och mediciner till samhället.
  • Finansiering av renoverade laptops och WiFi-nät i USA i område med fler än 70 procent låginkomstfamiljer.
  • Arbete tillsammans med utvalda kunder för att stötta dem med betalningsfrihet på befintliga kontrakt i olika marknader påverkade av Covid-19. Betalningsvillkor förlängs för att stötta kunders balansräkningar.
  • Volvo i Polen donerar använda laptops till barn för att hjälpa till med online-utbildning. De går till låginkomst- eller fosterfamiljer genom lokala myndigheter.
  • I Polen går också 3D-printrarna varma för att producera material till skyddsvisir.
Föregående

Hyresgästföreningens styrelse återfår makten

Nästa

Varför en så snabb behandling av regeringen?