Regionstyrelsen för Hyresgästföreningen i västra Sverige har återfått sina befogenheter. Det gäller dock inte samtliga ledamöter. Två personer, varav den ena, regionordförande Kristofer Lundberg fortfarande är under utredning.

Det framgår av ett mail, undertecknat av förbundsordförande Marie Linder, som gått ut till föreningens medlemmar i regionen.

Det har varit en turbulent vår i västra Sverige. I början av februari beslöt Hyresgästföreningens förbundsledning att ta ifrån regionens ledning alla befogenheter och själva ta över ansvaret.

Oegentligheter 

Orsaken uppgavs vara att det fanns starka misstankar om ekonomiska oegentligheter. Det uttrycket brukar vanligtvis indikera att någon eller några haft fingrarna för djupt nere i syltburken.

Men i det här fallet handlade det i stället om att det uppstått stora underskott i framförallt Angeredsföreningen, där regionordförande Kristofer Lundberg också håller i ordförandeklubban.

Angeredsföreningen menar å sin sida att underskottet på flera hundra tusen kronor beror på att föreningen utsatts för ett bedrägeri. Någon eller några har beställt bland annat annonser i föreningens namn utan att det varit vare sig förankrat eller beslutat i föreningens styrelse.

Extra utredning

När regionens ledning fråntogs all beslutanderätt inleddes också en extern utredning för att klarlägga vad som egentligen hänt. Sedan en tid tillbaka är den klar och där får framförallt Kristofer Lundberg mycket hård kritik. Han anklagas bland annat för att ha gjort sig skyldig till ”synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument”.

Men nu har alltså förbundsstyrelsen beslutat att den tidigare regionstyrelsen återfår makten och beslutanderätten. I mailet till västra Sveriges medlemmar motiverar Marie Linder beslutet så här.

Två ledamöter kvar

”Bakgrunden är att vi med hjälp av juristernas utredning kan koncentrera det fortsatta utredningsarbetet till två ledamöter i regionstyrelsen, regionordförande och ytterligare en ledamot. Därför anser förbundsstyrelsen att den tidigare regionstyrelsen kan återinsättas”

”För förbundsstyrelsen är det viktigt att signalera att arbetet i regionen kan fortsätta och ta fart. Vi har hela tiden meddelat att vi vill att denna process ska ske så skyndsamt som möjligt. Det är viktigt att vi håller vårt ord men också att vi hanterar processen varsamt och med allvar.”

Två veckor på sig

De två ledamöter som fortfarande är under utredning har enligt stadgarna 14 dagar på sig att komma med synpunkter och eventuella kompletteringar. Därefter kommer förbundsstyrelsen att fatta ett slutgiltigt beslut om eventuella åtgärder mot de två ledamöterna.

Tills vidare i väntan på regionens årsmöte tar regionstyrelsens vice ordförande Ronny Bengtsson över ordförandeklubban. Årsmötet var ursprungligen utlyst till 25 april men kommer på grund av coronasituationen att skjutas på framtiden.

Föregående

Tidningskriget i Partille - David mot Goliat

Nästa

Så stöder AB Volvo samhället i krisen