Punkt sattes torsdagen den 21 oktober 2021 för den särskilda pandemigruppen hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Men jobbet med de virusdrabbade patienterna upphör inte, pandemin är inte över än, påpekar sjukhuset i sin externa information.

Arbetena med covid-19 har nu pågått i cirka 20 månader. Patienterna började komma våren 2020. Följden blev att sjukhuset gick upp i beredskapsläge, stabsläge, den 17 mars 2020.
Bland de första åtgärder som gjordes av den då särskilda sjukvårdsledningen var att smittsäkra entréerna.
De låstes, entrévärdar placerades ut, besöksförbud infördes och containrar sattes ut vid akutmottagningarna för att där göra medicinska bedömningar och prioriteringar av patienter, så kallad triage.
I början på sommaren 2020 gick SU:s ledning ur stabsläget och inrättade en särskild pandemigrupp att ta vid med representanter för de resurser som behövdes.

Över 900 covidsjuka på intensiven
Nu i slutet av oktober 2021 har 903 covidsjuka patienter vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhusets intensivvårdavdelningar, IVA.
De arbetssätt som utvecklats under pandemiarbetet har enligt sjukhuset varit framgångsrikt och ska ligga till grund för fortsatt ledning och styrning av resurser dit där de behövs som bäst.
– En gemensam lägesbild har skapats och öppenhet var ledordet för kommunikation från dag ett, säger kommunikationsdirektör Anders Goliger.

Öppenhet och transparens i fokus
Öppenheten har också inneburit att sjukhuset har eftersträvat transparens gentemot medier.
Så här sammanställer sjukhuset de hittills gjorda arbetena med covid-19 patienter:
• Totalt har 5 387 covid-sjuka patienter vårdats eller vårdas på SU
• Antal avlidna 604
• Vanligast ålder hos patienterna 74 år
• Vårdtid i genomsnitt 12,1 dagar
• SU hade flest patienter den 5 januari 2021 med 255 covidsjuka, varav 44 vårdades på IVA
• IVA hade flest patienter den 6 maj 2020 med 52 covidsjuka.

En sammanfattande kommentar från de personer som deltagit i olika grupper i arbetena med covid-19 patienterna är att det känns bra att vara tillbaka igen på det ordinarie arbetet.

Föregående

Konstrundan i östra Göteborg för tredje året

Nästa

Hälften av de anställda får lämna jobbet på Nevs