– Alla berörda kunder kommer att få sina bilar åtgärdade senast i början på nästa år, säger till Spanaren Stefan Elfström på Volvo Cars presstjänst på huvudkontoret i Göteborg. Verkstadsbesöket är kostnadsfritt för kunderna.

Åtgärderna delas in i olika omgångar och åtgärdas i takt med att erforderligt material finns tillgängligt. Åtgärderna omfattar både mjuk- och hårdvara; att bland annat uppdatera mjukvaran och bygga om motorns kylsystem.

Stefan Elfström berättar att problemen uppdagades i juni i år och att då informerades berörda myndigheter, i Sverige Transportstyrelsen samt berörd myndighet på EU-nivå, och kunderna om problemen bland annat med risk för överhettning och som i värsta fall kunde leda till brand i motorrummet. Problemet omfattar samtliga fyrcylindriga dieselvarianter till Volvos personbilar, 507 000 bilar globalt sett.

Det är troligen en av de största återkallelser som företaget genomfört.

– Då visste vi inte precis vad som orsakade problemen utan vi behövde göra fortsatta analyser för att fastställa det, berättar Stefan Elfström. Detta meddelades också i breven till de berörda kunderna, som sedan några veckor tillbaka fått ett nytt brev om orsaken, vilken nu är fastställd, och där företaget ber kunderna boka tid hos sin verkstad för åtgärd.

I Sverige, som är en av företagets största dieselmarknader, berörs cirka 86 000 bilar.

– I brevet klargörs också att felen i värsta fall skulle kunna leda till brand i bilens motorrum, fortsätter han. Och såvitt känt har brand inträffat i ett fåtal bilar av de berörda 507 000 stycken, kanske bara ett tiotal.

Den sammanlagda kostnaden för åtgärderna avstår Volvo Cars att informera om.

”Enbart tillverkaren kan avgöra felets allvar”

– Bedömningen om felet är allvarligt eller ej kan bara tillverkaren göra, säger Carl-Erik Stjerwall, teknisk expert på M-Sverige för Spanaren. M-Sverige hette tidigare Motormännen.

– Det är också en grundförutsättning att det som tillverkaren säger också är sant, konstaterar han.

Svårt få klara besked

Detta apropå de uppgifter som länge tagits upp av massmedia, senast i dagarna i Dagens Nyheter, om bilbrand hos flera europeiska bilmärken och om svårigheterna att få kontakt med tillverkaren och där få klara besked.

BMW är ett sådant exempel där dess presstalesperson Peter Maier, informationschef på BMW Northern Europe AB, inte vill tala direkt med journalisterna utan oftast väljer att svara via mail.

Så var det i augusti för Spanaren, som då kontaktade företaget med anledning av att en BMW fattat eld på E6 i höjd med Kode norr om Göteborg. Då gällde frågan hur företaget hanterar brandrisken och hur informationen lämnas till berörda bilägare.

Globalt berördes då 1,6 miljoner BMW-bilar av dieselvarianterna i 3-serien, 4-serien, 5-serien, 6-serien, 7-serien samt X3, X4, X5 och X6.

I Sverige skickades breven till cirka 35 000 berörda kunder.

Då gjorde BMW bedömningen att berörda bilägare skulle vara kontaktade senast under augusti månad.

Men antalet berörda bilar har nu utökats, enligt DN, med cirka 13 000 bilar till sammanlagt 48 000 BMW-dieslar i Sverige.

Föregående

Statsministern och den kontrafaktiska verkligheten

Nästa

Tur och retur Mölndal en otäckt spännande resa