OM MAN SKULLE försöka sig på att vara lite vetenskaplig i analys av intervjuer i televisionen i stället för de kommentatorer som skall förklara vad den intervjuade i själva verket menade och om det var logiskt, då kunde det se ut så här:

Sveriges statsminister Stefan Löfven intervjuades i Sveriges Television den 17 november och talade då om brottslighet och etnicitet. Han gjorde två uttalanden om gängvåldet i Sverige – det hade varit samma vem som än hade bott där – och om det vore människor födda i Sverige så hade det blivit samma resultat. Han menade att gängvåldet mest hängde samman med arbetslöshet och område.

Det här är ett kontrafaktiskt resonemang då ju inga andra bor där och man inte heller kan göra något experiment. Antingen skulle man få ta ett liknande område där det bor andra under samma omständigheter eller flytta andra, exempelvis personer födda i Sverige, göra dem arbetslösa och se vad som skulle hända. Båda scenarierna är omöjliga vilket innebär att hans utsagor varken går att bevisa eller motbevisa. Allt blir en spekulation.

MEN ÄVEN OM man inte kan bevisa kan man genom jämförelser påvisa det rimliga eller det orimliga i hans påståenden. Vi får leta upp en situation där vi för svenskar har såväl hög arbetslöshet som högt antal dödligt våld. Det går ganska lätt att hitta hög arbetslöshet då den är som högst efter börskraschen 1930 med hela 26 procent. 1920- och 1930-talen var ”nödår” i Sverige med nödhjälpsarbete och oroligheter och hög arbetslöshet.

Hur var det då med dödligt våld? Både lagföringsstatistik och dödsorsaksstatistik (mord och dråp) var som lägst under 1920- och 1930-talen och låg på ca 0,5 personer per 100 000 invånare. Idag ligger samma mått på 1 person per 100 000 invånare, alltså dubbelt så högt. Så om arbetslöshet vore huvudskälet till våldsutvecklingen i Sverige så får det ringa stöd i denna jämförelse.

DEN ANDRA JÄMFÖRELSEN kan göras med andra länder (där Sverige ligger klart högre än sina grannar) eller jämförelse med mellan olika etniciteter. Detta har tyvärr endast undersökts 2005 av BRÅ och där visas att det skiljer mellan olika nationaliteter. Lägst inblandade i dödligt våld är ostasiater, och när de kommer hit är de lika fattiga och arbetslösa som andra i samma områden. Så inte heller jämförelser verkar ge stöd åt statsministern.

Jag är som sagt medveten om att det inte går att kontrollera kontrafaktiska påståenden, men då anser jag inte heller att man bör lägga fram dem. Särskilt inte då man vet att det är kontroversiellt och man inte anger vad man har för stöd för sitt påstående. Särskilt inte när det är så populärt med ”alternative facts”.

Föregående

Spårvägens internrapport bekräftar omfattande fiffel med fordon och tidrapporter

Nästa

Volvo: Brandfarliga bilar ska fixas senast i början på 2020