Hyresgäster hos de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborgsregionen är mindre nöjda med sitt boende i dag än de var för tre år sedan. Men de är generellt sett mer nöjda än hyresgäster hos privata värdar. Fast när det gäller hyresgästinflytande får både allmännyttan och privatvärdarna underbetyg.

Det framgår av den stora medlemsundersökning som Hyresgästföreningen i västra Sverige låtit genomföra under 2019. Undersökningen görs för att ta reda på hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och sin hyresvärd. En lång rad faktorer som till exempel service, fastighetsskötsel och underhåll betygsätts och vägs sedan samman till ett så kallat Nöjd-Hyresgäst-Index.

Sämre än 2016

– Nöjdheten har totalt sett försämrats något jämfört med vår senaste undersökning från 2016. Då var det genomsnittliga indexvärdet 60, nu är snittvärdet nere på 58, säger Hyresgästföreningens analytiker Nils Thylen.

De 15 allmännyttiga bolag i Göteborgsregionen som ingått i undersökningen får tillsammans ett snittbetyg på 61. De 20 privata värdarna får ett snittbetyg på 57.

Skillnaden i omdömen mellan allmännyttan och privatvärdarna har dock minskat sedan förra undersökningen.

Allmännyttan sämre

– Det hade varit positivt om det minskade glappet berodde på att de privata höjt sina betyg. Nu är det tyvärr bara delvis så. Det minskade glappet beror i högre grad på att allmännyttan försämrat sig, säger Nils Thyle’n.

I topp bland allmännyttorna återfinns Eksta Bostads AB i Kungsbacka följt av Stenungsundshem och Partillebo. De tre stora Göteborgsbolagen, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon hamnar däremot i bottenskiktet. Enbart Stiftelsen Orustbostäder får ett sämre omdöme än Göteborgsbolagen.

Hos privatvärdarna är spridningen i hur hyresgäster betygsätter sin hyresvärd betydligt större än hos allmännyttan. Det beror främst på stora skillnader när det gäller reparationer, underhåll och möjlighet att felanmäla.

Nöjdast hyresgäster har Amlövs Fastighetsförvaltning följt av Derome Förvaltning och Örgryte Bostad. I botten på listan  återfinns Victoria Park, Västerstaden och Balder.

– Det är roligt att se att många privatvärdar har såpass nöjda hyresgäster, säger förhandlingschef Carl-Johan Bergström. Samtidigt bekräftar de låga betygen för Victoria Park, Västerstaden och Balder den bild vi har sedan tidigare. Det är nu viktigt att träffa dessa bolag för att diskutera hur de kan jobba för att förbättra sig.

Dåligt inflytande

Alla bolag i undersökningen får “anmärkningsvärt låga betyg” när det gäller boinflytande. Drygt hälften av hyresgästerna svarar att de bara delvis eller inte alls är nöjda med sitt inflytande över den egna lägenheten och den gemensamma bostadsmiljön.

– Inflytande är en viktig fråga för hyresgästerna, konstaterar Carl-Johan Bergström. Den här enkäten visar att det behövs kraftiga förbättringar överlag för att hyresrätten ska upplevas som en attraktiv boendeform.

Fakta Nöjd Hyresgäst-Index:

Enkätundersökningen innehåller en mängd frågor om hur vardagsförvaltningen fungerar. Svaren vägs sedan samman på en indexskala från 0-100, där 100 är toppbetyget.

I årets enkät har cirka 14 500 hyresgäster svarat. De bor i de 13 kommuner som ingår i Hyresgästföreningens västsvenska region. Kommunerna är Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Varberg samt Öckerö.

Årets undersökning har genomförts av Enkätfabriken.

Källa: Hyresgästföreningen

Föregående

Skarp kritik mot rektor som anställde egna släktingar

Nästa

Ingen kris i Halland - kommunerna snålar ändå