Närmare var tredje ung vuxen i Göteborgsregionen bor kvar hemma hos föräldrarna. Men det är få som gör det av egen fri vilja. Hela 92 procent skulle i stället vilja bo på något annat sätt.

Det framgår av Hyresgästföreningens undersökning “Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2019”.

27 procent i åldersgruppen 20-27 bor kvar i föräldrahemmet. Det motsvara ungefär 30 300 personer. I de yngsta åldrarna 20-22 år är andelen “mambos” ännu högre. Bland dem är det hela 55 procent som bor kvar i sitt flick- eller pojkrum.

Nästan alla vill flytta

Men det är försvinnande få som gör det frivilligt. Så många som 92 procent skulle vilja flytta hemifrån. Det motsvarar nästan 28 000 personer och det innebär att Göteborgsregionen har en högre andel “ofrivilliga hemmaboende” än landet i övrigt  där motsvarande siffra är 85 procent.

1997 när den första unga vuxna-undersökningen gjordes svarade 15 procent i åldersgruppen att de bodde hemma. I år är andelen alltså närmast fördubblad.

Av undersökningen framgår också att nästan var tredje ung vuxen tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden. Nästan lika många är av samma skäl tveksamma till att flytta till en annan ort för jobb eller studera.

Svårare börja vuxenliv

En av slutsatserna i undersökningen är att de ofrivilligt hemmaboende inte har lika goda möjligheter att påbörja sitt vuxenliv. som de som lyckats skaffa sig ett eget boende.

”Vi vet att en egen bostad också hänger ihop med att skaffa en utbildning, jobb och att bilda familj. Bristen på bostäder för unga vuxna är därför inte bara ett bostadspolitiskt bekymmer. Det får också konsekvenser för både arbetsmarknad och samhället i stort.”

Undersökningen slår fast att alla har rätt till ett bra hem till rimlig kostnad men att svårigheterna för de mest utsatta på bostadsmarknaden fortsätter.

”Lösningen måste i stället vara en generell satsning på att öka bostadsbeståndet. En sådan satsning bör inkludera en satsning på ett varierat utbud av bostäder till rimliga kostnader i olika upplåtelseformer och av varierad storlek.”

”För att klara detta krävs det en medveten satsning på det hyrda boendet. Hyresrätten är och förblir viktigaste verktyget för unga att ta sig hemifrån och påbörja sitt verkliga vuxenliv”, heter det i undersökningen, som också konstaterar att det bland unga vuxna finns ett överväldigande stöd för en generell politik för att garantera tillgången till bostäder för alla.

Fakta

Vartannat år sedan 1997 har Hyresgästföreningen genomfört undersökningen Unga vuxnas boende. Till unga vuxna räknas åldersgruppen 20-27 år.

Årets undersökning har genomförts av Enkätfabriken via en webbpanel. Totalt i landet har 4 297 svar samlats in. Av dem kommer 17 procent från Göteborgsregionen.

I Göteborgsregionen ingår förutom Göteborg även kommunerna Ale, Härryda. Kungsbacka, Kungälv, Lerum. Mölndal, Partille, Stenungsund, Alingsås, Lilla Edet, Tjörn samt Öckerö.

Metoderna för att genomföra undersökningen har varierat under årens lopp. Detsamma gäller enkätfrågorna. Det innebär att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare års.

Källa Unga vuxnas boende i Göteborgsregionen 2019

Föregående

Konsten i Öster tror på ny succé

Nästa

Krisläget kommun för kommun i Västra Götaland