Kulturförvaltningen (och kulturnämnden) i Göteborg planerar att till Nationaldagen 2020 om möjligt slå ihop två välbesökta evenemang i Slottsskogen:

Dels medborgarskapsceremonin då stan hälsar nya svenska medborgare välkomna och bland annat delar ut en liten gåva.

Dels Göteborgssymfonikernas mycket populära sommarkonsert.

Det är kulturförvaltningen som efter framförd kritik och på önskemål från kulturnämnden gjort en utvärdering av arrangemangen kring främst medborgarskapsceremonin.

Trots vissa förändringar till 2019 års ceremoni uppstod flaskhalsar och köbildning, vilka drabbade många inbjudna. Spanaren besökte evenemanget och kunde konstatera att det i timmar ringlade långa köer utanför tälten där de nya medborgarna kunde hämta ut sina bevis och gåvor.

Lägg därtill att Nationaldagen var en av de varmaste i hela juni med minst 35 grader i det gassande solskenet.

Två evenemang blir ett 

Inför nästa års festligheter i Slottsskogen för både gamla och nya göteborgare tar nu kulturförvaltningen nya tag och ser gärna att sommarkonserten och ceremonin slås ihop till ett evenemang.

Det var enhetschef Emma Brattgård som redogjorde för förvaltningens nya tankegångar vid kulturnämndens första höstsammanträde.

Göteborgssymfonikerna har redan tillfrågats och uttryckt intresse för samverkan på något sätt.

Flera fördelar 

Går planerna i lås ser förvaltningen flera organisatoriska fördelar, i första hand för besökarna som då får möjlighet att bevista ett enda sammanhållet evenemang.

Gåvan som hittills har delats ut på plats i Slottsskogen skickas hem per post tillsammans med inbjudan. Minnesblad skall liksom tidigare delas ut i Slottsskogen och ceremonitalet skall också bli kvar är det tänkt.

.
Föregående

Mikael Franzén tar strid för ny handbollshall

Nästa

Varför vägras Jehovas vittnen bidrag?