Göteborg behöver inget skönhetsråd!

Det hävdar majoriteten i kulturnämnden som med siffrorna 8-3 avstyrkt en motion av demokraterna Per Anders Örtendahl, Irene Sjöberg-Lundin och Karin Lindberg.

Motivet för avslaget är att det redan finns tillräckligt med kompetens att ta hand om dessa frågor varför ett skönhetsråd skulle bli både ”ineffektivt” och ”kostsamt”.

Motionärerna har föreslagit att Göteborg skulle behöva ett skönhetsråd för bevakning av och inflytande över stadsutvecklingen efter förebild från Stockholm.

Har funnits i 100 år

Huvudstaden har haft sitt skönhetsråd som en rådgivande instans för stadens myndigheter i prick hundra år, och eftersom rådet finns kvar får man anta att det anses göra nytta.

Rådet har även mandat att driva egna frågor som bedöms vara relevanta för stadsmiljön.

Stockholms skönhetsråd består av tretton ledamöter som till sin hjälp har ett litet kansli med tre medarbetare. Den årliga kostnaden uppgår till tre miljoner kronor.

”Värden måste värnas”

Motionärerna påpekar särskilt att eftersom Göteborg står inför en stark expansion så innebär den stora förändringar av stadsmiljön.

Historiska, estetiska, miljömässiga och kulturella värden behöver värnas i utvecklingen. Ett skönhetsråd skulle ha i uppdrag att försköna staden och på så sätt ”förtydliga Göteborgs identitet”.

Kulturnämnden ”gör redan jobbet”

I sitt beslut att rekommendera avslag på motionen gick kulturnämnden helt på den linje som dragits upp av förvaltningen. I dess bedömning och kommentar påpekas bland annat att kulturnämnden redan ansvarar för flera uppdrag och processer med kopplingar till motionärernas förslag.

Kulturmiljöfrågor hanteras fortlöpande i förvaltningen. Charles Felix Lindbergs donationsfond bidrar till stadens förskönande sedan hundra år tillbaka. Göteborgs Stad har en arkitektpolicy och ett arkitekturråd som sammankallas regelbundet av stadsarkitekten, påpekas bland annat.

Remissen har skickats till kommunstyrelsen för ytterligare beredning inför slutgiltigt beslut i fullmäktige senare i höst.

Föregående

Vilken musik tillåter Försvarsmakten?

Nästa

Hon slåss mot lyxrenoveringen