DEN SOM GÅR in i Försvarsmaktens träningslokal vid gamla KA4 i Älvsborg möts av en skylt där man upplyses om följande regel: ”Musik som inte följer Försvarsmaktens värdegrund får ej spelas i denna lokal”. Två frågor inställer sig omedelbart. Vad är Försvarsmaktens värdegrund, och vilken musik kan tänkas åsyftas?

Försvarsmakten menar i ett svar till JO att man antagit en värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt att främja demokrati samt mänskliga rättigheter. Försvarsmakten är en myndighet och skall följa lagar och förordningar, så vad skiljer detta från Försvarets värdegrund?

När det gäller musik så har vi redan en lag som gäller hets mot folkgrupp inkluderande ras, hudfärg, religion, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Frågan blir därför vad som ytterligare kan innebära att musik skall censureras av värdegrunden.

MAN KAN TYCKA att Försvarsmakten borde ha lärt sig att som myndighet inte gå utanför lagen. I en tidigare händelse försökte Försvarsmakten få en anställd uppsagd på grund av att han bröt mot värdegrunden. Personen hade som förare vid Livgardet vägrat att delta i Pridefestivalen. Men Försvarsmaktens personalansvarsnämnd underkände uppsägningen med motiveringen att det inte låg inom tjänsten att delta i Pride.

Mannen anmälde försvarsmakten till JO som uttryckte att en statlig arbetsgivare inte har rätt enligt Regeringsformens andra kapitel andra paragraf att tvinga någon att delta i en sådan sammankomst (i Regeringsformen: ”ej tvinga delta i sammankomst för opinionsbildning”) och Regeringsformen är grundlag.

Detta innebär att värdegrunden är en tolkning av lag i bestämt syfte vilket inte en myndighet skall ägna sig åt. Och när det då gäller vilken musik som ej får spelas så är Försvarsmakten ute på tunn is.

JAG TÄNKER PÅ min egen värnplikt och hur vi sjöng när vi marscherade. En populär sång var Halta Lottas krog i Göteborg (musik tagen av den amerikanska John Browns body vilken är olämplig i USA eftersom den handlar om svarta i Södern och får ej spelas av den amerikanska armén). Kan Halta Lottas krog vara olämplig enligt värdegrunden. Och hur är det med tysk marschmusik, Wagner etc?

Skall jag verkligen vara med och betala bankskatten till försvaret för att de skall kontrollera musik i träningshallar? Jag trodde nog att de hade viktigare saker för sig. (Skatten skall betalas av bankerna men de kommer naturligtvis att överföra kostnaden på oss via kortavgifter med mera).

Privata företag kan ha sina värdegrunder vilka de nu är men myndigheter skall nog undvika att försöka uppfostra oss via värdegrunder. Det räcker med lagar fastställda i demokratisk ordning.

Föregående

Mer makt åt hyresgäster dröjer

Nästa

Skönhetsråd inget för Göteborg?