Axel Darvik

Spanaren har skrivit om den trista utvecklingen på Kungsgatan, ett av stadens viktigaste affärsstråk. Men nu försvinner de en efter en, flera med anor och djupa traditioner som Almedalsmagasinet, grundat under mitten av 1800-talet.

Axel Darvik

Samma fenomen har Axel Darvik (L) mött runt om i Europa och han menar att det som händer i centrala Göteborg inte är något undantag från ett nytt köpmönster som växer med svindlande fart.

Axel Darvik, 38 år, fullmäktigeledamot och 1:e vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden är engagerad i stadsutvecklingsfrågor och ser, möjligen med ett visst vemod, på vad som håller på att hända.

Samtidigt som han är inne på att det som pågår knappast går att hejda.

Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån har E-handeln ökat med drygt 70% 2012 – 2013. Omsättningen i Sverige växte från 4,8 miljarder under 2005 till 77 miljarder 2011.

Gångavstånd till butiker

Axel Darvik berättar att han gärna tar en runda i affärer och shoppar emellanåt men också sköter en del inköp via nätet.

Till skillnad från många behöver han inte bekymra sig över brist på parkeringsplatser och skyhöga P-avgifter eftersom han bor i Lorensberg med bekvämt gångavstånd till stadens mest centrala delar.

Han är förstås inte ensam politiker om att fundera över affärsidkarnas allt större svårigheter att överleva men konstaterar att detta långt ifrån är ett innerstadsproblem. På Backaplan tunnas det ut alltmer och även de yttre stadsdelarnas torg tappar alltmer i betydelse. Ett annat exempel på detta som Darvik nämner är den nya gallerian i Mölndal.

De som klagar på att det är svårt att hitta parkeringsplatser i centrala Göteborg får inte medhåll av Axel Darvik och det finns inga planer bland beslutsfattarna att se över, det vill säga sänka, avgifterna.

Viktigt, fortsätter han, är att det kännas roligt att ta sig innanför Vallgraven och där har politikerna en uppgift att göra miljön mer välkomnande och gemytlig.

Krogarna tar över

– Staden måste bli bättre på stötta innerstadens handel, medger Axel Darvik.

Han ser det som en naturlig utveckling att fler krogar och andra näringsställen etablerar sig och tar över lediga lokaler när butikerna försvinner.

Det är förstås ofrånkomligt att i detta sammanhang komma in på Västlänken som Axel Darvik är en stor förespråkare av. Han är medveten om den kritik som finns och de störningar som uppstår i trafiken och som drabbar framkomligheten men är förvissad om att det kommer att bli mycket bättre den dagen om sju år (?) när länken är färdig.

Föregående

Sockerbruket öppnar portarna för allmänheten

Nästa

Var ska studenterna bo?