Bostadssituationen för landets studenter är fortfarande tuff på många studieorter i landet. I Göteborg kan nya studenter inte räkna med att kunna få ett förstahandskontrakt under den första terminen. Det visar årets bostadsrapport från SFS, Sveriges Förenade Studentkårer.

Inför varje hösttermin undersöker SFS hur bostadssituationen ser ut på landets studieorter. Då tillfrågas studentkårer och bostadsbolag på respektive ort och får göra sin bedömning av bostadsläget. 

 

Klassas i färg

Utifrån svaren klassas sedan städerna utifrån färgerna grön, gul och röd. Grön innebär att nya studenter kan räkna med att kunna få ett eget kontrakt under den första månaden efter terminsstart. Gul innebär att nya studenter kan räkna med att få ett kontrakt någon gång under höstterminen medan röd innebär att studenterna inte kan räkna med att hitta en egen bostad under sin första termin.

De kriterier SFS använder för att färgmarkera är bland annat att ett tryggt boende innebär ett förstahandskontrakt som gäller hela studietiden, att bostaden ska ligga inom 30 minuters avstånd från högskolan med bra kollektivtrafik och att lägenheten ska ha en rimlig hyra i förhållande till studiemedlens storlek. Ett riktmärke är högst 35 procent av studenternas inkomst.

 

Tre röda städer

I Västsverige är det tre städer, Göteborg, Halmstad och Skövde som tilldelats den föga smickrande rödmarkeringen. En stad, Borås, klassas som gul medan Trollhättan är den enda västsvenska stad som får grönt ljus.

Ungefär 12 000 nya studenter antas varje år till Göteborgs universitet och högskolor. Det ska ställas i relation till de 8 900 studentbostäder som finns i staden.

Inför förra årets terminsstart uppskattade Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder att den kortaste väntetiden för ett enkelrum med delat kök då låg på 1,5 år.

Love Josefsson, ordförande för Göteborgs Förenade Studentkårer, skriver dock i rapporten att kåren jobbar aktivt för att förbättra situationen och har bland annat varit initiativtagare till samverkansprojektet GBG7000+. Ett projekt med målet att bygga 7 000 nya studentbostäder fram till år 2026. Hittills har ungefär 1 000 nya bostäder kommit till.

 

Får vänta en termin

I Halmstad konstaterar studentkåren att fler studenter har antagits men att det inte har byggts fler bostäder. Det innebär att det tar en termin eller mer för att få ett förstahandskontrakt. Samma bedömning gör studentkåren i Skövde och konstaterar att nya studenter kan behöva förlita sig på tillfälliga lösningar under hela höstterminen.

I Borås har antalet studenter ökat med 30 procent bland annat på grund av den nystartade polisutbildningen. Men enligt studentkåren är det ändå troligt att de nya studenterna ska kunna få ett eget kontrakt en bit in på höstterminen.

I Trollhättan som varit grönmarkerad de senaste åren bedömer studentkåren vid Högskolan i Väst att de flesta nya studenter “bör ha hittat ett boende inom en månad”.  

 

Lika alarmerande

Sveriges Förenade Studentkårer, konstaterar att sett över en tioårsperiod så är situationen i de större studentstäderna lika alarmerande som den var för ett decennium sedan. Varje år sedan 2009 dominerar de städer som är gul- eller rödmarkerade. I år är det bara nio av 33 städer som kan erbjuda en bostad när studierna börjar.

– Detta innebär att bostadssituationen för studenter i Sverige är undermålig och att vissa städer gör till synes mycket lite för att åstadkomma några förbättringar.

Föregående

Han tror inte butiksdöden i city går att hindra

Nästa

Guld till Tjörns damlag efter målfoto