DEN 10 JUNI presenterade Kultur- och demokratiminister Amanda Lind propositionen ”Ett modernt public service nära publiken”. Huvudpunkterna i förslaget var att ta hänsyn till andra nyhetsmedier, konsekvenser och förutsättningar. Att skildra hela Sverige i ett stärkt nyhetsuppdrag samt att utnyttja nya plattformar.

Att ta hänsyn till andra nyhetsmedier aktörer gäller både ljud, bild och text. När man då skriver att public servicebolagen skall ta hänsyn till andra kommersiella aktörer kan det nog uppfattas som hot. Flera dagstidningar har kritiserat förslaget och hävdat att tidningslika sidor på nätet konkurrerar ju direkt med dagstidningarnas nyhetssidor på nätet, men public service gör det med skattemedel.

EN VIKTIG PUNKT var att hela Sverige skulle skildras. Här kunde man ju tänka sig att det mest radikala vore att decentralisera det totalt centraliserade Sveriges Radio och till exempel lägga ut kanal 2 utanför Stockholm på samma sätt som man gjort i Norge och Danmark. Särskilt med tanke på att hela mediemarknaden är centraliserad till Stockholm (jämför till exempel hur ofta man citerar Dagens Nyheter mad andra tidningar i Sverige).

Dessutom kommer material på nätet till exempel så kallade radiopoddar på nätet inte att omfattas av granskningar av Radio och Tv-verket vilket innebär att de inte omfattas av saklighet och opartiskhet. Men heller inte såvitt jag förstår av reklamförbud.

När det gäller ekonomin så tillförs Public service medel från den nedlagda radiomyndigheten i Kiruna vilket ger ca 166 miljoner kronor. Till detta skall då läggas de ca 9 miljarder skattekronor per å och som skrivs upp med 2 procent per år. Man skriver att public service skall ha ett brett utbud så vi kan lita på att televisionen kommer att breda ut sig på gott och ont. Beslut kommer att tas av riksdagen i höst.

Föregående

Måns drunknade - nu skyller de ansvariga på varandra

Nästa

Morgan Johansson slår till igen