JUSTITIEMINISTER Morgan Johansson lämnade förra året ett förslag om inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen men blev tvungen att efter starka protester dra tillbaka förslaget. Nu återkommer han med ett nytt kommittéförslag som till vissa delar är värre för våra grundlagar.

Den kommitté som skall arbeta med direktivet skall utgå från att ”analysera och ta ställning till om det finns behov av att inskränka grundlagsskyddet för sådana uppgiftssamlingar som innefattar ett offentliggörande av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder och vid en sådan analys särskilt bedöma effekterna av ett inskränkt grundlagsskydd”.

”I sin analys göra en noggrann avvägning mellan intresset av yttrande- och informationsfrihet och intresset att skyddas personlig integritet”.

Det här gäller framför de sökbara databaser som finns där man kan söka på domar i samtliga domstolar till exempel Lexbase men även andra. Där har journalister och advokater samt allmänheten kunnat ta del av domar. I det förra förslaget gjordes undantag från förbudet att söka för ”seriösa och etablerade medier”, men i det nya förslaget finns inte detta undantag.

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN som är unik för Sverige och något som våra politiker alltid lyfter fram i hyllningstal och som vår tidigare statsminister Göran Person lovade att försöka sprida till övriga EU. Av detta blev det intet och nu skall tydligen Sverige försöka att anpassa vår tryckfrihet till EU:s bristande tryckfrihet.

Jag vill önska er alla en glad midsommar med en snapsvisa som sjunges enligt melodin På lingonröda tuvor och snapsen kan också vara alkoholfri

För lille Morgan Johansson är tryckfrihet ett hot

Han därför skriver nya i sträck förutan knot

Men om vi alla tycker att hans lagar är helt kass

Så slänger vi dem alla i många stora lass

Och vi sjunger och vi hoppas att hans lagar röstas ner

Och utav vår frihet vi ständigt vill ha mer

Så vi ger oss inte alls

utan skrålar med full hals

vi vill inte ha några TF nya lagar alls

Föregående

Hur ska radio och tv skildra hela Sverige?

Nästa

Atle sällsynt gäst i Göteborgs hamn