Grovt förtalade och uthängda i sociala medier, verbala påhopp och vandaliserade bilar.

Orden beskriver vardagen för de fackliga ombuden hos Göteborgs Spårvägar.

Enligt den tillförordnade vd:n Nils-Gunnar Ernstson har konflikterna mellan anställda funnits länge men ökat med en sådan kraft de senaste åren att det blivit ett ärende för Arbetsmiljöverket.

Den anmälan om de fackliga företrädarnas utsatta situation som lämnats in av två huvudskyddsombud har studsat tillbaka till arbetsgivaren med stränga krav på åtgärder. Det åtföljs av ett vitesförläggande på 150 000 kronor.

Senast 31 september vill Arbetsmiljöverket ha tillfredsställande besked om vad arbetsgivaren, det vill säga Göteborgs Spårvägar, tänker göra för att lösa alla konflikter och stridigheter.

Kränkningar och hat

Ernstson tillträdde för knappt tio månader sedan och fick den föga avundsvärda uppgiften att överta en gryta som redan hade kokat över.

Den usla kulturen med förtal, kränkningar och hat har funnits i flera år och särskilt utsatta är de fackliga ombuden, vilket anmälan till Arbetsmiljöverket vittnar om:

”Flera fackliga ombud har blivit påhoppade verbalt inför förare i arbetsgivarens lokaler. De har även blivit grovt förtalade och uthängda på sociala medier.” ”Det senaste är en facebooksida som är offentlig för alla att läsa.”

Bilar skadade

Anmälarna skriver om ombud som drar sig för eller helt undviker att besöka Spårvägens lunchrestaurang för att slippa möta glåpord och fientlighet.

’Tre fackliga ombud har fått åverkan på sina bilar. Två fick sina bilar repade, en fick sin sidobackspegel förstörd.”

Skadegörelserna inträffade inom en kort tidsrymd och anmälarna är säkra på att de har att göra med smutskastningskampanjen mot fackombuden.

De redogör också för hur problemen har tagits upp med arbetsgivaren vid ett flertal tillfällen utan att några åtgärder vidtagits.

Tystnadskultur

Anmälarna berättar om två fall av kränkande särbehandling som rapporterats utan att arbetsgivaren tycks ha tagit saken på tillräckligt stort allvar.

Många är rädda och vågar inte uttrycka sin åsikt för risken att bli offentligt schavotterade på sociala medier.

En tystnadskultur har skapats, skriver de två huvudskyddsombuden.

”I arbetsmiljölagen kapitel 2, § 1 står det att arbetsledningen ska förhindra kränkande särbehandling, mobbning och sexuella trakasserier. Vi anser att Göteborgs Spårvägar vare sig har försökt hindra eller förebygga något av detta.”

Arbetsgivaren har ansvar

Arbetsmiljölagen fastställer med all önskvärd tydlighet att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för en fungerande arbetsmiljö, något som givetvis Nils-Gunnar Ernstson är fullt medveten om.

I en kommentar till skyddsombudens anmälan skriver han att konflikterna först och främst är en fråga för fackförbundet Kommunal:

”GS har små möjligheter att reda ut den situation som råder inom Kommunal och menar att detta måste hanteras inom Kommunal.”

”Eventuella störningar på arbetsplatsen kommer att hanteras av vår arbetsledning som har vårt stöd att ingripa då umgängestonen riskerar att bli otrevlig”, skriver Ernstson.

Föregående

Grönt ljus för nytt bygge i Överåsparken

Nästa

Fullt inbördeskrig i facket på Spårvägen