Många västsvenskar har investerat miljoner i ett skogsprojekt i Brasilien för vilket Martin Wannholt, partiledare för uppstickarpartiet Demokraterna i Göteborg, stått som frontfigur.

Men sedan en rapport om ett närmast katastrofalt misslyckande för projektet offentliggjorts har missnöjda investerare anklagat Wannholt för att ha fört dem bakom ljuset. De vill nu få till stånd en utredning om misstänkt ”bedrägeri” men också om ”penningtvätt, skatte- och bokföringsbrott”.

GT och GP skrev för några dagar sedan om Wannholts skogsprojekt i Brasilien. Det är ett projekt som inleddes då Wannholt bodde i Brasilien och handlar om planterad teakskog. I en presentation för potentiella investerare, där Martin Wannholt står som kontaktman för företaget, beskrivs projektet så här:

”Företaget förfogar över 1 700 hektar mark (17 kvadratkilometer) i kommunerna Bujarú och Acará, knappt 5 mil söder om staden Belém i norra Brasilien. Företagets huvudnäring är skogsplantering av brukad mark i form av teakplantage, samt bevarande av orörd regnskog. Över halva markarealen utgörs av regnskog som skyddas medan den brukade delen successivt återbeskogas med teakträd.

För att optimera teakträdens utveckling använder Brazilteak alltid den mest effektiva skogsbrukspraxis och bästa tillgängliga teknik. Teakplantage behöver såväl skalfördelar som hög mekaniseringsnivå för att nå optimal tillväxt. För att optimera avkastningen behövs dessutom tillräckliga volymer för att medge förädling och kontinuitet vid försäljning. Brazilteak söker därför nya delägare för fortsatt expansion så att alla investerare kan dra nytta av en högre avkastning.”

En investering på 200 000 kronor skulle efter tjugo år ge tillbaks 3,4 miljoner, enligt presentationen.

Den 4 april i år presenterades en utredning om hur det stod till med projektet.

”Martin Wannholts Brasilianska skogsprojekt regnar bort”, löd rubriken i GT för en vecka sedan.  ”Den utlovade vinsten från Wannholts trädsatsning uteblev”, skrev GP.

Den som läser rapporten inser att det inte bara är regn som lett till fiaskot. Några av utredningens mindre tekniska slutsatser:

• Omkring hälften av det planterade området  har slagit fel. Av 390 planterade hektar växer teak nu på 200 hektar.

• 85 procent av misslyckandet uppstod redan i samband med planteringen.

• Resterande 15 procent (28 hektar) av misslyckandet beror på stående vatten under regnperioden.

• Ungefär hälften av de återstående 200 hektaren hotas av vattensjuk mark (alltför träskliknande förhållanden). Bättre dränering brådskar.

• Gallringen har varit otillräcklig vilket gjort att tillväxten stannat upp.

• Utan ytterligare investeringar är det osannolikt att plantagen kommer att ge någon vinst vid den slutliga avverkningen om tio år.

En person som har vänt sig till kommunens visselblåsarfunktion riktar anklagelser mot Wannholt:

”Anmälan om investeringsbedrägerier, penningtvätt, skattebrott samt bokföringsbrott

Martin Wannholt (D), tidigare moderat toppolitiker och nu kommunalråd och partiledare för Göteborgs näst största parti har parallellt med sitt politiska värv drivit ’affärsverksamhet’ i norra Brasilien. I sina kontakter med potentiella investerare har Martin Wannholt nyttjat det politiska förtroendekapital som han arbetat upp i syfte att övertala dessa potentiella investerare att investera i det ’gröna guldet’ (Teakskog).

Att upptäcka detta ’bedrägeri’ har varit svårt, detta trots att ett kritiskt förhållningssätt varit ständigt närvarande för investerarna, det har dock varit svårt att upptäcka omfattningen av detta bedrägeri. Martin Wannholt har gett intrycket av att vara påläst, uthållig som kombinerats med en påstridighet som i ljuset av denna härva blivit en historia fylld med lögner och bedrägligt uppsåt.

Tyvärr har det som till en början låtit fantastiskt i själva verket varit ett bedrägeri från endera part som håller på att sluta med att många riskerar att förlora allt som investerats om inte rättsvårdande myndigheter nystar i detta upplägg. Investerarna har förgäves begärt bokföring och insyn. Det är en smärtsam erfarenhet för många investerare, kombinerat med en stor dos av förtvivlan och skam för att detta har fått fortgå under så lång tid. Med löften om en avkastning på 1712 % under en 20-års period har Martin Wannholt både offererat och sedermera sålt död skog.

 
Det finns ca 150 investerare varav de mest namnkunniga är personer av svensk börd, ett antal från Göteborgsområdet, totalsumman för investeringen är ca 50 miljoner svenska kronor.  Affärerna har drivits via Martin Wannholts konto i Handelsbanken, av efterforskningar som är gjorda finns inget företag registrerat för investeringar eller affärsverksamhet i Sverige eller Norden. Martin Wannholt har heller inte registrerat transaktioner enligt bokföringslagen, skattelagstiftning i Sverige eller i Brasilien.

Penningtvätt alternativt näringspenningtvätt bedöms föreligga efter samtal med Finansinspektionen. Idag har ingen av investerarna insyn i affärerna eller transaktionerna i skogsföretaget. …  kännedom hos Martin Wannholt om att skogen är död har förelegat i många år.

Trots otaliga försök till insyn i affärerna har investerarna inte fått den insyn som investeringen ger rätt till varför investerarna i syfte att skydda sina investeringar nu kontaktat både personer och rättsvårdande myndigheter i Sverige samt Brasilien. …”

Visselblåsarenheten konstaterar att Martin Wannholts affärer ligger utanför den kommunala verksamheten.

Spanaren har under några dagar sökt Wannholt för kommentarer men ännu inte fått något svar och väljer därför att publicera uppgifterna.

I GT har Wannholt uppgett att det är ”de senaste årens stora regn som förstört möjligheterna att få ut den avkastning som var tänkt”. Han säger också ”att de stora delägarna, som han själv, kommer att se till att de passiva delägarna går skadeslösa ur situationen”.

Föregående

För mycket trams om politiker

Nästa

Spårvägens VD om skumraskaffärerna: "Det tar tid att ändra företagskulturen"