Än är inte planerna på linbana över Göta älv begravda. Det kan bli en bantad version. I annat fall behöver de ansvariga hitta andra lösningar på hur kollektivtrafiken ska förbättras.

Den 25 april sammanträder Trafiknämnden i Göteborg och Västtrafiks styrelse var för sig. Trafikkontoret i Göteborg kommer då att informera båda organen om vilka lösningar som det finns att välja på.

Nyligen stod det klart att den planerade linbanan från Järntorget till Wieselgrensplatsen på Hisingen kommer att kosta 4,1 miljarder att bygga i stället för 1,1 miljard. En svårighet har varit att jämföra kostnader med andra projekt i världen.

Det ligger nära till hands att man nu avbryter det hela.

-Men linbanan är del i ett större trafikprojekt, konstaterar Christer Niland, avdelningschef för stora projekt på trafikkontoret. Så om den inte byggs behöver vi utreda andra lösningar för att möta behovet av bättre kollektivtrafik.

– Ska linbanan ändå byggas krävs ett omtag, säger Christer Niland. Då får man skapa en anläggning till halva kostnaden. Det blir både lägre kvalitet och mindre omfattning.

Efter föredragningen den 25 april gäller det för höga vederbörande i både regionen och staden att börja tänka om. Djupa tankar. Djupa veck i pannorna. Skavsår i själarna.

Oavsett vilket av de båda alternativen som väljs blir det inte det ståtliga bygge som skulle stå färdigt jubileumsåret 2021 av.

Hittills har det kostat 77 miljoner att projektera linbanan. Där ingår förstås konsulttjänster. Men i summan räknas även timmar som de anställda tjänstemännen på trafikkontoret lagt ner.

 

Föregående

Inte hederligt av Aftonbladet

Nästa

Ideella krafter och Volvofolk bakom unik skola i Nepal