I MÅNDAGS MEDDELADE SVT att Granskningsnämnden hade fällt SVT för brott mot opartiskheten. Det var under partiledardebatten inför valet, som Jimmie Åkesson uttalade sig om invandrare som SVT tog avstånd från hans uttalande.

Cheferna på SVT säger sig välkomna uttalandet från Granskningsnämnden med tydlig adress till dem som ifrågasatt Granskningsnämndens verksamhet och menat att den mest varit till för att försvara SVT.

Men vad SVT inte meddelar är att Justitiekanslern redan den 26 september 2018 uttalade:

”I SVT:s slutdebatt handlade det om integrationspolitiken, och då sa Jimmie Åkesson bland annat om invandrare att ”de är inte svenskar, för de passar inte in i Sverige och då är det svårt att få jobb”.

Justitiekanslern menar att uttalandet inte var hets mot folkgrupp eftersom det uttalades i ett grundlagsskyddat medium där skyddet för yttrandefriheten är starkare, och särskilt starkt vid debatter om frågor av stort intresse.

EFTERSOM UTTALANDET inte var hets mot folkgrupp som det definieras i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetslagen, kan inte SVT hävda sin vanliga ”värdegrund” som baseras på alla människors lika värde, vilket i sin tur hänförs till demokratiparagrafen i radiolagen.

Detta har tidigare använts till exempel vid granskningen av ett inslag, där Mattias Karlsson hävdade att Sverige släppt in terrorister och våldtäktsmän, vilket SVT och Granskningsnämnden ansåg vara ett brott mot ”värdegrunden” och därför fälldes. Att detta på samma sätt som Jimmie Åkessons uttalande stred mot opartiskhet var ointressant för Granskningsnämnden, eftersom det stred mot denna ”värdegrund”. Detta gick inte vidare till Justitiekanslern utan Granskningsnämndens utslag kom att gälla.

Jag undrar om vi i fortsättningen kommer att återgå till saklighet och opartiskhet som de ledande begreppen för SVT och Granskningsnämnden och slippa det begrepp som chefen Helin ansåg vara överordnat nämligen ”värdegrunden” som är hemmasnickrad. Jag kanske bör påpeka att Justitiekanslern är ett juridiskt organ, vilket inte Granskningsnämnden är (däremot är det tveksamt vad den egentligen är).

Föregående

Soffan se upp! Du har en svans av rasister efter dig!

Nästa

Inga fler vräkningar när inkomstkravet slopades