Det finns risk för att dieselmotorer i vissa av Volvos personbilar havererar utan förvarning. Hur stor risken är finns knappast underlag för att bedöma. Det är Motormännen som uppmärksammat frågan, vilken också publicerats i GP och nu är på väg att spridas till bland annat olika motormagasin. 

Motorhaveriet uppstår om multiremmen, eller drivremmen som den också kallas, brister. Då riskerar den trasiga drivremmen att komma i kontakt med kamremmen, då kamremmen inte sitter helt inkapslad. Om det inträffar havererar motorn fullständigt när kolvarna träffar ventilerna, som fastnat i öppet läge.

Det plasthölje som ska skydda kamremmen är inte optimalt utformat, enligt Motormännens rapport.

Skulle haveriet inträffa medför ett motorbyte stora kostnader för bilägaren.

I åtta modeller

Bilägaren har ingen möjlighet att förutse en sådan händelse, trots skötsel av bilen enligt serviceboken och Volvos rekommendationer.

Denna konstruktion finns i företagets femcylindriga dieselmotorer tillverkade åren 2001 – 2017. Dieseln finns i de åtta modellerna S60, V60, XC60, V70, XC70, C70, S80 och XC90.

– På dessa bilmodeller finns det en risk för att det inträffar en skada, konstaterar för Spanaren Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Motormännen.

– Just denna motor är konstruerad så att det finns en glipa. Och därmed en risk för att drivremmen trasslar in sig i kamremmen, fortsätter han.

– Vi vet inte hur många bilar det är fråga om. Vi vet bara det som våra medlemmar berättat om, tillägger Carl-Erik Stjernvall.

Några fall anmälda

Mer än 20 000 bilar tillverkades årligen av de aktuella bilmodellerna. Hur många bilar som drabbats av motorhaveri till följd av att drivremmen kommit i kontakt med kamremmen är inte känt. Volvo uppger att ett tiotal fall anmälts till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

– Efter översynen av fallen hos ARN kan vi se att dessa bilar gått många mil och i flera av fallen är bilarnas servicehistorik inte fullständigt dokumenterad, säger till Spanaren Annika Bjerstaf, presschef på Volvo Cars i Sverige.

– De flesta har fått avslag (hos ARN), fortsätter hon. Hon konstaterar också, att i vissa fall har även tveksamma reparationer gjorts. Inte heller syns ett entydigt mönster bland dessa fall.

Annika Bjerstaf poängterar för Spanaren att företaget inte alls har några generella motorproblem.

Om bilar på Volvos exportmarknader råkat ut för problemet är inte känt.

Motormännen konstaterar i sin rapport, att en brusten drivrem normalt sett inte kan orsaka ett motorhaveri. På dessa modeller av Volvo kan det ändå hända, på grund av en otillräckligt skyddad kamrem. Det går inte att vara helt säker på att slippa undan problemen. Det går inte att uppgradera bilarna och att hålla biltillverkarens servicerekommendationer utesluter inte risken.

Föregående

Nu åtalas två för dödsolyckan på Kofferdalen

Nästa

Nej till medlarbudet - hamnkonflikten fortsätter