Arbetsgivarförbundet Sveriges Hamnar tackade på onsdagen ja till det andra medlarbudet, som presenterades lördagen den 16 februari för att få stopp på hamnkonflikten. Arbetstagarparten, Svenska Hamnarbetarförbundet, avvisade emellertid samtidigt budet, något som redan tidigare aviserats.

Parterna har därmed inte rubbat sina positioner en enda millimeter. Hamnarbetarförbundets tidigare varsel om strejker och övertidsblockader gäller därför och några har redan inletts. Dess konfliktåtgärder pågår till och med den 4 mars.

Sveriges Hamnar drog tillbaka sina varsel om lockout när det andra medlarbudet kom och har därmed inga pågående stridsåtgärder. Sveriges Hamnar var berett att för första gången ingå ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, något som tidigare aldrig hänt.

– Vi varken kan eller vill acceptera att Hamnarbetarförbundet får en möjlighet att skaffa andra villkor för sina medlemmar än vad som gäller för övriga anställda i hamnarna enligt vårt kollektivavtal med Transportarbetarförbundet, säger till Spanaren Joakim Ärlund förhandlingschef på Sveriges Hamnar, de svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivarförbund.

Vill påverka avtalets innehåll

– Det är inte det som är frågan, replikerar för Spanaren Hamnarbetarförbundets ordförande, Eskil Rönér, till vardags verksam i Helsingborgs hamn.

Han fortsätter:

– Vi vill inte skriva bort möjligheten för oss att vara med och påverka avtalets innehåll i förhandlingarna.

– Det spelar oss inte så stor roll om Transport skriver på ett lokalt avtal som även gäller för våra medlemmar, men vi måste få vara med och påverka avtalets innehåll, förtydligar Eskil Rönér. Vi begär bara ett likalydande avtal, ett andraavtal, vid sidan av förstaavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet.

– Vi accepterar att vara tvåa på bollen, tillägger han.

– Löner är centrala frågor men där gör vi i dagsläget inga särskilda anspråk på medverkan utan kan acceptera det som Transport kommit fram till och skrivit på, säger Eskil Rönér.

Vill hålla sig till svenska modellen

Det ser ut som om att konflikthärden inte kommer att kunna släckas. Arbetsgivarsidan, Sveriges Hamnar, vill precis som LO-förbundet Transportarbetareförbundet hålla sig till den så kallade svenska modellen med ett centralt avtal som reglerar villkoren för parterna.

– Vi kan bara komma överens när Hamnarbetarförbundet accepterar denna ordning, säger förhandlingschefen Joakim Ärlund på Sveriges Hamnar.

– Vi gör inga speciallösningar, förtydligar Joakim Ärlund. Vi står kvar vid den svenska modellen och erbjuder Svenska Hamnarbetarförbundet ett andraavtal som ansluter till det redan ingångna förstaavtalet mellan Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar.

Stridsåtgärderna kvarstår

Frågan om vad som ska hända härnäst är obesvarad. Hamnarbetarförbundets ordförande vill gärna träffa arbetsgivarsidan för förnyade samtal men vägrar att avblåsa de pågående stridsåtgärderna. Sveriges Hamnar å sin sida träffar Hamnarbetarförbundet bara när stridsyxan grävs ned.

– Vi får väl se hur länge vi orkar hålla på, säger med en suck Eskil Rönér i samtal med Spanaren. Situationen för Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar är återigen avtalslös och utan fredsplikt.

Det nu gällande kollektivavtalet mellan Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar löper ut med april månad 2020, alltså om drygt ett år. Arbetsgivaren anser att det kan väl vara en lämplig prövotid för Hamnarbetarförbundet att se hur det föreslagna andraavtalet fungerar.

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér har precis samma uppfattning, fast med den förändringen att det vore väl lämpligt att pröva hans förbunds förslag med rätt att skapa egna villkor under det kommande året för att se hur det fungerar.

Föregående

Femcylindriga volvodieslar kan krascha

Nästa

Soffan se upp! Du har en svans av rasister efter dig!