I GÖTEBORGS-POSTEN den 7 februari skrev ett antal företrädare för i huvudsak byggnadsföretag om planer för Hjällbo under rubriken: Vi tror och satsar stenhårt på Hjällbos framtid. Men man blir lite förvånad när man läser första meningen i debattartikeln där det står ”För att vända utvecklingen i Hjällbo sätter vi de boende i centrum”.

Vilken utveckling då? Man skriver att Hjällbo skall bli en stadsdel som alla andra i Göteborg. Vad är det för udda människor som bor i Hjällbo idag? Receptet är ”Nya bostäder skall byggas och gamla renoveras, nya skolor och förskolor ska byggas och trygga miljöer och mötesplatser skapas”.

Tankegången är tydligen att om man bara bygger nya bostäder och skolor så löser vi alla problem. Samtidigt säger man att de boende skall vara i centrum, men är det nya bostäder och lokaler som de boende i Hjällbo önskar?

I DE FLERTAL intervjuundersökningar som genomförts i Hjällbo av till exempel Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet samt den numera nerlagda Delegationen mot segregation visar tydligt att de flesta som bor i Hjällbo trivs där. Det man vill ändra på är en ny polisstation, att skolan blir bättre samt att man vill ha fler bostäder och fler jobb.

Utifrån detta skulle då debattörerna tro att allt löste sig med fler bostäder. Människor får jobb, skolan blir bättre och tillvaron blir tryggare. Tror debattörerna att skolan blir bra bara lokalerna är nya, hur blir det då på sikt? Får människorna jobb bara de får en ny lägenhet eller villa?

Det torde vara tvärtom och här dyker ett problem upp. Man skriver att processen redan är igång och först ut är Hjällbo Lillgata och rykten går om höghusen på Bergsgårdsgärdet eftersom delaktigheten inte inneburit information om den process som redan påbörjats.

NÅGON HAR SAGT att om en person är utrustad med en hammare så upplevs verkligheten som full av spik. Får vi bara bygga så löser sig alla problem. När jag vandrade runt i Hjällbo mötte jag en grupp förskolebarn med två ledare. Båda ledarna talade hela tiden till varandra och barnen på vad jag tror var arabiska. Detta illustrerar ett av de större problemen i Hjällbo nämligen språken.

Man hör alltför sällan svenska språket. Detta tror uppenbart debattörerna skall lösas med att svensktalande personer kommer att flytta till Hjällbo om man bygger egna hem och bostadsrätter. Vilka av den stora andelen arbetslösa skall ha råd att bo där? Tanken måste då vara att för att Hjällbo skall bli en stadsdel som alla andra så byter man ut människorna.

I SLUTET AV debattartikeln staplas flosklerna på varandra ”För att kunna göra vår vision till verklighet är vi nu redo att dra igång med all den kraft som vi tillsammans kan erbjuda” (vart tog delaktigheten vägen och vilka är vi?).

”Trångboddheten och segregationen ska minska, fler ska få jobb och godkända betyg i skolan och Hjällbo ska strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden” (ja med sådana arbetsgivare och skollärare samt polis ska säkert allt bli bra). Men är det bostadsbolag som styr utvecklingen i Göteborg?

Föregående

Kommunen vägrar bidra till Gudruns praktverk

Nästa

Soffans taktik kostade partikamraterna massor med pengar