Livet som myndighetschef är minst sagt omväxlande med dagens politiska turbulens.

I mitten av december fick Ann Follin veta att det är slut med gratis inträde på Världskulturmuseerna. Moderaternas och Kristdemokraternas budgetbeslut skulle gälla från 1 januari.

Några veckor senare kom andra signaler. Förra kulturminister Alice Bah Kuhnke lovade, som ett resultat av överenskommelsen mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, att gratisentrén består.

Ann Follin kan idag konstatera att statsministern i sin regeringsförklaring tydligt deklarerat att man ”räddar reformen som inneburit fri entré till statliga museer”.

– Nu måste vi bara invänta nya direktiv och ett formellt budgetbeslut som bekräftar att vi även får ekonomisk kompensation för hela året och inte som nu bara för perioden januari – mars, säger hon. När dessa formella förutsättningar på plats är fortfarande oklart.

Ann Follin är särskilt glad och stolt över utställningen ”Tillsammans”. Foto: Per Wissing

Ann Follin har lång erfarenhet av museiarbete. Sedan tre år är hon som överintendent, högste ansvarig för fyra nationella museer,Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska och Världskulturmuseet som utgör en gemensam statlig myndighet. De tre första finns i Stockholm, det fjärde, känner de flesta till, ligger vid Korsvägen och invigdes för 15 år sedan.

Gratis eller entréavgift är en fråga som hamnat i riksdagens vågskål. Litet som politisk pingpong. Fram till februari 2016 kostade det en slant att besöka något av de 18 statliga museerna. Sen blev det fritt, beslutat av regeringspartierna S och MP.

Omöjligt uppdrag

Men när höstens regeringsröra gav M och KD möjlighet att lägga en budget avskaffades de statliga museernas gästfrihet.

Ann Follin och hennes kolleger fick mindre än 14 dagar på att genomföra uppdraget.

Det var förstås en omöjlighet.

– För det första krävdes en ändring av vår myndighetsinstruktion för att ha rätt att ta ut entréavgifter, det kände kanske inte politikerna till, säger Ann Follin. Dessutom krävdes en rad praktiska förberedelser.

Enkelt slinka in

Sedan den upplysningen levererats till beslutfattarna gavs en frist till 1 april. Men i och med måndagens besked i regeringsförklaringen blir det alltså nya förutsättningar igen, fri entrén består.

Ann Follin är generellt positiv till fri entré till museets utställningar och föremål, inte minst ur ett publikutvecklingsperspektiv.

Världskulturmuseets andel verksamhetsbesökare har ökat för varje år och det fria inträdet innebar en skjuts uppåt.

– Det är viktigt för att nå nya målgrupper. Vi får fler förstagångsbesökare. Det är helt i linje med vårt mål att bli en angelägenhet för fler!

När det inte kostar något är det enkelt att slinka in genom svängdörren en liten stund, kanske ta en fika, delta i någon programaktivitet, kolla in utbudet i den lilla affären och förstås låta sig berikas av utställningarna.

– Museet ska vara som ett internationellt vardagsrum, förklarar Ann Follin.

Ett paradnummer

För drygt tre år sedan föddes den utställning som kallas ”Tillsammans” och som Ann Follin med rätta är glad och stolt över, som blivit något av ett paradnummer och signatur.

”Tillsammans” vänder sig till barn, ungefär från noll till 12 år och är en fängslande plats för lärande och lek.

– Jag älskar den utställningen, säger hon.

Den är producerad av Lena Stammarnäs i samspel med barn: Hur vi är mot varandra, hur vi lever, bråkar och blir sams, att sova, att skiljas.

Detta är existensiella och relevanta frågor var än i världen du befinner dig, poängterar Ann Follin.

I denna formidabla lekplats presenteras över tusen föremål ur museernas samlingar.

Klimat i fokus

Och nu är en ny föreställning nära förestående.

8 februari öppnar ”Human Nature” med klimat och konsumtion i fokus. Även den är Lena Stammarnäs huvudansvarig för med ett stort researchteam till sitt förfogande.

En mängd forskningsprojekt är involverade och bidrar med faktaunderlag.

Ann Follins entusiasm för det nya projektet störs inte mycket av att Korsvägen numera är gigantisk byggarbetsplats, att huset två gånger om dagen skakar till av underjordiska sprängningar och att trafiken till och från kommer att vara begränsad och krånglig flera år framöver.

Ann Follin väljer att blicka förbi daetta, till den dag Västlänken går i mål:

– Då kommer vi att ha ett väldigt bra strategiskt läge, med väldigt, väldigt många människor som passerar här.

Föregående

Kinesisk jätte till Trollhättan

Nästa

Sjöstedt räknar inget vidare