Du vet väl att du som göteborgare kan lämna förslag till stadsdelsnämnderna?

Förslagen skall gälla just den stadsdelens verksamhet medan förslag som berör andra nämnders verksamheter överlämnas till behörig nämnd.

Allt bör kunna ske lätt och enkelt. Men det kan också krångla till sig. Vi har ett exempel från senaste SDN-mötet i Östra Göteborg.

Där fanns ett förslag från en kommunmedborgare, Håkan Lundqvist.

Han föreslog att nämndens möten borde börja senare på dagen, klockan 16 eller 17, för att folk som jobbar på dagarna ska ha en chans att vara med.

Håkan Lundqvist fick ställa sitt förslag på det öppna förmötet klockan 14, före stadsdelsnämndens möte som började klockan 15.

Han är ju kommunist…

Han presenterade sig som Kortedalabo sen 35 år och la fram sitt förslag inför den sittande nämnden när en av ledamöterna, Anneli Eriksson, ersättare (s), tog ordet och krävde att Håkan Lundqvist skulle tala om att han är medlem i Kommunistiska Partiet.

– Jag hade skickat in ett medborgarförslag om att nämnden borde ha sina möten senare på dagen för att folk som jobbar på dagarna ska få en chans att vara med. Mitt förslag att nämnden håller möten senare på dagen vore mer demokratiskt tyckte jag, berättar Håkan Lundqvist. Jag sa att mitt inlägg var som medborgare i Kortedala.

– Men det var ju lite knepigt av Anneli Eriksson att spela på gammal kommunisthets istället för att svara med en motivering för att gå emot mitt medborgarförslag.

Spanaren ringde upp Anneli Eriksson och frågade varför hon anser att en förslagsställare skall tala om sin politiska hemvist.

– Alla vet ju vilka dom är och jag tyckte att dom nya i nämnden också skulle veta, svarade Anneli Eriksson.

Hur gick det då med förslaget?

Beslut: ”Stadsdelsnämnden Östra Göteborg beslutade att svara förslagsställaren att en översyn av mötestider pågår samt att stadsdelsnämnden redan har beslutat att senarelägga starttiden en timme gentemot förra mandatperioden.”

På Göteborg Stads hemsida finns information om medborgarförslag:

Alla göteborgare kan lämna förslag

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna förslag, även barn och ungdomar.

Förslag kan dock bara lämnas av enskild person. Föreningar, råd eller andra grupperingar kan inte lämna förslag.

Förslagen ska gälla stadsdelens verksamhet.

Förslag från medborgare ska omfatta verksamheter inom SDN:s ansvarsområde. Förslag som berör andra nämnders verksamheter i staden överlämnas till behörig nämnd och förslagsställaren får information vart förslaget skickas.

Förslag till nämnden ska vara skriftligt. Ditt förslag behöver vara undertecknat av en eller flera personer.

Namn, adress och telefonnummer måste anges.

Du når din stadsdelsnämnd här. Välj stadsdel och klicka på ”påverka som invånare”.

Förutom förslag från medborgarna till stadsdelsnämnderna finns Göteborgsförslaget.  Länk här.

Föregående

Aldrig för sent att bli världsmästare

Nästa

Ripa vill förtiga sanningen