”Omoraliskt”, säger en visselblåsare i stadsdelsnämnden Majorna-Linné om chefernas spa-dagar i Varberg.

Samtidigt har stadsdelen sparat in på individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, så till den milda grad att klientsäkerheten hotats.

Så här skriver visselblåsaren:

”IFO, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har haft ett budgetunderskott som trots besparingar genomförda i maj fortsatte att eskalera under sommaren. Det ledde till ytterligare besparingar under hösten.

En områdeschef har sagt upp sig med omedelbar verkan då klientsäkerheten var hotad av besparingarna.

Besparingarna har bland annat  drabbat omsorgstagare som fått sina insatser neddragna och minskade.

Trots budgetanpassningarna i stadsdelen har ledningen/cheferna (drygt 50 personer) åkt på chefsdagar 22 och 23 november på spa i Varberg. Något som hade kunnat genomföras till en betydligt mindre kostnad.

Det är inte försvarbart att göra så när det ekonomiska läget drabbar våra klienter och brukare vare sig ekonomiskt eller etiskt.”

Visselblåsarenheten har skickat tipset till den utpekade förvaltningen.

Någon åtgärd lär det inte bli.

Föregående

FN-deklarationen som försvann

Nästa

Grattis Beatrice Fihn, årets Göteborgare 2018!