FÖR NÅGRA VECKOR SEDAN skrev jag om den nya FN-deklarationen ”Global Compact for safe, orderly and regular migration, final draft, 11 July 2018”. En deklaration som skall ge globala migrationsbestämmelser istället för att varje nation skall ha egna bestämmelser. Deklarationen sägs inte vara bindande, men varje målsättning inleds med att ”we commit” det vill säga vi förbinder oss att följa. Vad betyder detta i framtiden?

Vad jag var mest tveksam till var att man skulle skapa ett statligt organ som skulle övervaka medierna så att de inte uttryckte negativa saker om migration eller migranter. Man skulle också med subventioner belöna eller bestraffa medier, det vill säga indirekt censur. Mediers rättmätiga kritiska granskning skulle inskränkas vilket torde stå i strid med vår grundlag. Detta har inneburit att Svenska Journalistförbundet har protesterat mot att den svenska regeringen kommer att skriva på deklarationen i Marrakech den 10 december.

ETT STORT ANTAL länder har redan deklarerat att de inte tänker skriva på. USA, Australien, Kina, Ryssland, Taiwan, elva EU-länder, några länder i Sydamerika. Några länder däribland Danmark och Holland kräver ändringar för att skriva på och fler lär tillkomma. Dessutom har det varit debatt om deklarationen i de flesta EU-länder till skillnad mot i Sverige.

Men vad som gör mig mera undrande är varför inte den svenska regeringen ger ut en officiell översättning eftersom texten är på engelska, och mycket svår då tolkningen av vissa centrala begrepp inte är helt klar. Men en svensk privatperson skrev och begärde ut en svensk översättning som allmän handling. Här är svaren:

”Du har hos UD begärt att få ta del av en svensk version av handlingen ”Global Compact for safe, orderly and regular migration, final draft, 11 July 2018”. Den 12 oktober fick du beskedet om att någon handling som motsvarar din begäran inte kunnat hittas.

Sedan du vidhållit din begäran har ärendet överlämnats till regeringskansliet för prövning.

Skälen för regeringens beslut:

Någon handling som omfattas av din begäran förvaras inte hos regeringskansliet.

På regeringens vägnar

Margot Wallström”

Vad är det regeringen döljer?

Föregående

Måndagsmarscher ny protestform mot Västlänken

Nästa

Stadsdelsledningen sparar på fattiga och funktionshindrade - åkte själv på lyxspa