261 TJÄNSTEMÄN från regeringskansliet (RK) undertecknade i veckan som gick ett brev till sin högste chef där man skriver: ”Kan RK som arbetsgivare garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund och policy inom mångfald och icke-diskriminering. Står dessa policys fast oavsett regering eller regeringsunderlag.” (Skriften läckte ut till Johan Westerholms nättidning Ledarsidorna).

Här anser man sig vara arbetstagare i största allmänhet (eftersom man betraktar RK som arbetsgivare) och inte statstjänstemän. Man har dessutom en egen ”värdegrund” som tydligen ska styra kommande regering.

Regeringskansliets tjänstemäns värdegrund ska styra en regering som är vald i demokratisk ordning. Tjänstemännen står över regeringsdeklaration och regeringsform. Förstår de vad de skriver? Hela regeringskansliets oväld står på spel.

Vidare skriver tjänstemännen: ”Om lojalitetsplikten gentemot regeringen och arbetsgivaren RK skulle stå i konflikt med Regeringsformens bestämmelse om människors lika värde, skydd mot diskriminering eller RK:s medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter – vad har företräde.”

OM EN FRAMTIDA regering skulle fatta ett beslut som man anser strider mot Regeringsformen: vad har företräde? Det är inte tjänstemännens sak att ha synpunkt på vad som kan strida mot Regeringsformen. Varifrån har de fått denna uppfattning? De har en lojalitetsplikt som tjänstemän mot regeringen, och vad som kan stå i strid med Regeringsformen är inte deras sak att avgöra.

Vidare skriver tjänstemännen: ”Vad innebär det för tjänstemännens möjligheter att företräda Regeringskansliet eller Sverige i utlandet om företrädare för regering och/eller partier i regeringsunderlaget menar att vissa tjänstemän med hänsyn till deras bakgrund – t ex judar, samer eller muslimer inte är ”svenskar”.”

Så om svenska folket skulle välja en regering som inte har samma uppfattning om saker och ting som tjänstemännen så skulle de inte kunna fullgöra sin tjänst. Eftersom en regering i Sverige är vald enligt demokratisk parlamentarism så finns det bara två val för tjänstemännen. Säg upp er eller förstå att ni är statliga tjänstemän som endast har att utföra vad den valda regeringen beslutar.

JAG UNDRAR VARIFRÅN denna odefinierade ”värdegrund” kommer. Vi ser den här och vi har sett den i Sveriges Television och granskningsnämnd. Vi har också sett den i Skolverkets olika skrifter och i samtliga fall betyder den olika saker. Jag undrar om det är ett speciellt Stockholmsbegrepp som man använder för att skydda sig själv mot en elak omvärld. Axel Oxenstierna skulle vända sig i sin grav och säkert rekommendera att vi återtar ämbetsmannaansvaret i enlighet med riksdagens förslag till beslut 2017.

Föregående

Skandalen på Göteborgs spårvägar: Chef anställde och gynnade söner och kusiner

Nästa

Fortfarande starkt motstånd mot Västlänken