Det finns nog de som tror och hoppas, att motståndet mot den omstridda järnvägstunneln Västlänken under centrala Göteborg skulle mattats av efter valet.

Det är sannolikt fromma förhoppningar.

I varje fall om man skall döma av den nya demonstration mot Västlänken som anordnades på torsdagseftermiddagen före Kommunfullmäktiges sista sammanträde i den snart avslutade mandatperioden 2014-2018.

Trots uselt väder hade cirka 135 personer mött upp med hemmagjorda plakat och proffsigare banderoller. Det var en siffra mötesledaren Patrik Hultman från nätverket Västsvenska Folkinitiativet antagligen kände sig ganska nöjd med när han borstade regnvattnet av sin röstförstärkare.

Kraftfullt skanderande

Varje ledamot på väg in i Kronhuset, som fungerar som sammanträdessal så länge Börshuset renoveras, möttes av kraftfull skandering; ”Stoppa Västlänken. Rädda Göteborg! Stoppa Västlänken. Rädda Göteborg!”

De fem övervakande poliserna hade liksom under tidigare kommenderingar till Kronhuset ingenting att göra utan kunde med korslagda armar åse det hela.

Spanarens fråga om ordningsmakten upplevde demonstranterna mot Västlänken som ”våldsbejakande extremister” möttes av ett gapskratt. Frågan föranleddes av att det i sociala medier har förekommit just den beskrivningen av motståndarna till tunnelprojektet.

”Kampen fortsätter”

Mats Lövgren, grundare av det stora nätverket Stoppa Västlänken Nu med över 7 700 medlemmar i Facebook, framträdde under väntetiden med ett kort anförande. Han deklarerade bland annat att kampen mot projektet fortsätter, vilket hälsades med applåder från de genomvåta demonstranterna.

Mats Lövgren har i mer än tio års tid grävt fram enorma mängder fakta om Västlänken, framför allt argument mot byggandet. För det mesta har han forskat i Trafikverkets eget gigantiska material av offentliga handlingar. Oförtröttligt har han meddelat allmänheten sina upptäckter i olika kanaler, inte minst som debattartiklar i dagspress.

Nu granskas anhängarna

I dagarna har Mats Lövgren för övrigt påbörjat ett nytt projekt med anknytning till Västlänken. Han har börjat att ingående studera vad anhängarna till Västlänken haft för sig under årens lopp och hur de har gått till väga.

Västlänksanhängare definierar han som personer och organisationer som kan anses vara mer eller mindre officiella, det vill säga ledarskribenter, politiker och motsvarande kategorier som i kraft av sitt ”ämbete” vill påverka opinionen.

Vad skriver anhängarna om Västlänken? Vilka argument för tunneln lyfter de fram? Det är några av de frågor som Mats Lövgren har blivit nyfiken på.

Men vad som sägs och debatteras av privatpersoner i sociala medier tänker han inte lägga något krut på.

Två ledarskribenter

De som kommer att bli föremål för en granskning är (utan särskild ordning):
Csaba Bene Perlenberg: ledarskribent i GT
Gert Gelotte: ledarskribent i ETC Göteborg
Västsvenska handelskammaren
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Av ovanstående framgår att det endast är två namngivna personer och resten organisationer som skall granskas. Anledningen är att det i sammanhanget kan betraktas som relativt ointressant ifall exempelvis enskilda politiker gjort utspel som inte varit förankrade i respektive organisation.

Vad har Perlenberg skrivit?

Så här börjar Mats Lövgren sin granskning:

Csaba Bene Perlenberg kom till GT i augusti 2015. Fram till dagens datum har han skrivit 37 artiklar i GT som på ett eller annat sätt berör Västlänken. Den 21 december 2015 publicerar han en text under rubriken ”Politik är att lyssna och leda” och berör SOM-rapporten ”Alla dessa val” där han konstaterar att ”partiernas hantering av folkomröstningen kommer för lång tid framöver vara ett exempel på politikens grundläggande dilemma” med att antingen följa opinionen eller inte. Sedan är hans penna i princip tyst om Västlänken i nästan ett och ett halvt år innan han i april 2017 skriver om Svenska Mässans planer på ett fjärde hotelltorn. Då skriver han att ”Västlänken-stationen kommer göra Korsvägen än mer central”.

Totalt omfattar rapporten ungefär 3 A4-ark. Den finns att läsa i sin helhet på hemsidan för Stoppa Västlänken Nu för den som är road.

Länk: http://stoppavastlanken.nu/

Föregående

Den svenska ovälden står på spel

Nästa

Den långa historien om Västlänken