ÄR DU TRÖTT på politikens centralstyrning? Vill du själv ha mer att säga till om? Så gå då med i partiet som står dig närmast!

Vi svenskar är duktiga på att rösta. Hela 87 procent deltog i höstens riksdagsval.

Men talet om att avståndet växer mellan väljare och valda är befogat. De flesta svenskar känner ingen förtroendevald politiker. Partiernas makt och resurser har koncentrerats alltmer till riksdagen där ledningarna med sina tjänstemän samlats.

Några fakta:

Bara 2,5 procent av väljarna är nu medlemmar i ett politiskt parti. Sedan 1980-talet har totalt över en miljon medlemmar försvunnit ur registren. Att socialdemokraterna avskaffade kollektivanslutningen av medlemmar i LO-förbund 1990 bidrog givetvis. Men tappet har fortsatt mycket snabbt.

Undantagna är förstås nybildade partier.

1970 HADE SVERIGE sammanlagt crka 200 000 politiskt förtroendevalda. Nu är antalet nere i 36 000. Kommunerna har slagits samman. En mängd nämnder har skrotats.

Eliten samlas i Stockholm. Den bildar en hård kärna som bestämmer allt mer.

Lägg därtill att svenska väljare går till valbåsen bara vart fjärde år numera. Vi röstar mest sällan bland världens demokratier.

Sammantaget innebär allt detta att invånarna i Sverige har synnerligen långt till den politiska makten.

Det är begränsade grupper i partierna som beslutar om vilka kandidater som ska stå på valsedlarna.

HUR KOMMA TILL RÄTTA med eländet?

Man börjar med sig själv. Du som svensk väljare tar kommandot genom att gå med i ett parti som står dig nära. Du betalar medlemsavgift. Tar del av information. Går på möten. Yttrar dig om du är av den sorten. Deltar i beslut där medlemmarna äger talan. Och så vidare. Så småningom kan du få ett litet uppdrag. I partiet eller för partiet.

Det går också bra att vara med utan att sukta efter uppdrag. Du får åtminstone direkt kontakt med politiker.

Det är bara att ta steget. Ju fler som äntrar partierna, desto mer stärks demokratin. Folket ska styra.

Föregående

Oviss framtid för Vägvalet efter förlusten

Nästa

Hemliga utredningar om trakasserier mot personer som jobbar med Västlänken