Vad händer nu med Vägvalet efter den snöpliga tillbakagången i valet och förlusten av platserna i Kommunfullmäktige?

Den frågan är det många som ställer sig i dag.

Inte minst alla de som var med och startade upproret mot trängselskatten en gång och har hållit grytan kokande i många år.

En proteströrelse som så småningom växte enormt och efter 2014 även kom att omfatta det kolossalt omtvistade tunnelprojektet Västlänken.

Spanaren skickar frågan till Vägvalets ordförande och förstanamn Claes Westberg, f d trafikdirektör i Göteborg.

Medlemmarna avgör

– Uppriktigt sagt så vet jag inte, svarar Claes Westberg. Det enda jag med säkerhet vet är att medlemmarna får avgöra om vi ska fortsätta kampen eller lägga ned rörelsen. Eller hitta på något helt annat…

Claes Westberg tänker sig att medlemmarna först kallas till ett möte för att grundligt diskutera igenom den uppkomna situationen. Lite längre fram, i oktober, ska sedan medlemmarna samlas igen för att fatta beslut.

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kommunalvalet är inte klar när detta skrivs, men det mesta tyder på att de återstående rösterna inte kommer att ge Vägvalet de 2 procent av valmanskåren som behövs för två mandat i fullmäktige utan stannar på 1,93, endast 0,07 procent från målet.

Enligt vad Claes Westberg fått berättat för sig skulle partiets eventuella mandat ha erövrats från Vänstern och Miljöpartiet.

Alltför lågmäld profil?

När Spanaren framkastar tanken att Vägvalet och partiets företrädare kanske har varit för lågmälda i valrörelsen håller Claes Westberg med.

– Om man är van att diskutera korrekt, sakligt och seriöst så kanske det inte passar så bra i kampen om rösterna. Vi hade goda förhoppningar sista veckan nere vid valstugan utanför Stora Teatern, då det var ett väldigt drag kring våra medarbetare. Opinionsundersökningarna tidigare hade även visat, att vi låg en bit över 2-procentspärren, men, men… det räckte ändå inte, tråkigt nog, säger Claes Westberg med en suck.

Föregående

Fortsatt valdrama även i Göteborg

Nästa

Bli medlem i ditt parti!