Styrelserna för Göteborgs stads bostadskoncern, Förvaltnings AB Framtiden, med dotterföretaget Bostads AB Poseidon, har i uppdrag att genomföra en affär med det privata bostadsföretaget Skandia.

Två av Poseidons hyreshus vid Marconigatan på Frölunda Torg ska säljas till Skandia. Poseidon får i utbyte betalt för husen och ett antal byggrätter.

Affären blir ett led i utvecklingen av Frölunda Torg, som är helägt av Skandia.

– Planerna är inte nya. De har funnits och även anslagits på torgets anslagstavlor, redan 2015, fast då blev de inte genomförda, säger till Spanaren VD Anders Söderman på Bostads AB Poseidon.

Bostäder bli kommersiella lokaler

De två hyresfastigheter, som Poseidon har i uppdrag att sälja, har sammanlagt omkring 200 lägenheter. Av dessa kommer mellan 20 och 30 lägenheter att beröras på så sätt, att de av Skandia kommer att göras om till kommersiella lokaler. Dessa lägenheter ligger i de två nedre planen.

– Därmed måste ersättningsbostäder erbjudas de berörda hyresgästerna, påpekar Anderes Söderman.

Den första informationen om den kommande affären hålls på onsdagskvällen i Kulturhuset på Frölunda Torg.

– Det kan dröja minst ett halvår innan affären kan bli klar, säger Anders Söderman.

Uppdraget som styrelserna gett är att ta fram ett beslutsunderlag för denna affär. När det är godkänt av styrelserna återstår för nästa styrelsesammanträden att fatta beslut om att genomföra själva affären med Skandia.

Byggrätter i byte

Poseidon får betalt av Skandia för fastigheterna, hur mycket vill dock VD Anders Söderman säga.

– Det är en förhandlingsfråga, framhåller han.

Utöver pengar för fastigheterna får också Framtiden/Poseidon byggrätter på bland annat Backaplan och Frölunda Torg.

Området Frölunda Torg, som är en strategisk knutpunkt som Göteborgs Stad avser att utveckla ytterligare när det gäller bostäder, kommersiella ytor och kommunikation, kommer att expandera med mellan 1 000 och 2 000 lägenheter enligt de planer som nu är aktuella.

Skandia har kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter samlade i 141 fastigheter – eller 1,2 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. I Göteborg äger Skandia bland annat hyresfastigheterna vid Toredamm i västra Göteborg.

Förvaltnings AB Framtiden är med 72 000 lägenheter i Göteborg en av landets största fastighetskoncerner.

Kritiska hyresgäster

På Poseidons informationsmöte på onsdagskvällen i Kulturhuset på Frölunda Torg rörande den planerade försäljningen av två hyreshus till Skandia, så uttalade många av de närvarande hyresgästerna stark kritik. Man var upprörd över att kallelsen till onsdagens möte i Kulturhuset kom med för kort varsel. Kvaliteten på den information som lämnades av Poseidons representanter fick också kritik för att inte hålla måttet. Dessutom uttalade flera av de närvarande oro för kommande hyreshöjningar och högre krav på hyresgästernas inkomster när privata företag tar över bostäder från allmännyttan.

Föregående

Nu slutar Tjörn Triathlon

Nästa

Vad händer nu efter nya domen om Västlänken?